Hanna Jacobsen

Students

Hanna Jacobsen

Skulptur Kapseln

Lekskulptur för Stockholms Länsmuseum i samarbete med Anny Wang, Hedda Arlid och Karin Johansson (2012-2013). Kapselns abstrakta form ger små hintar som anspelar på museets verksamhet och koppling till tid, men lämnar ändå spelrum för fantasin. Är det en farkost från framtiden, rymdsten eller fosil? Skulpturen är av betong och gjuten i ett stycke av producenten Mats Nilsson.

Skimmer - utforskand projekt

Skimmer är ett visuellt fenomen som ofta för knippas med skönhet. Men vad är det egentligen? Vad definierar ett skimmer? En visuellt upplevd struktur är en helhet av flera liknande eller likadana former. När ljuset faller på en yta med tredimensionell struktur, reflekterar formerna ljuset. Beroende på betraktningsvinkel, är olika delar av formerna synliga och helheten förändras. När man rör på sig i relation till strukturen förändras den. Man upplever ett skimmer. Men måste det vara en tredimensionellt och dynamiskt? Med fotografi, digital bildredigering och renderingar i 3D-modelleringsprogram, har jag försökt fånga den visuella upplevelsen av skimmer i en textur, på en tvådimensionell yta.

Matmakeriet

Inredningskoncept till Bee Kök och Bar. Restaurangen ligger under samma anrika tak som Saluhallen vid Kungstorget i Göteborg. En restaurang med ambitionen hålla verksamheten transparent och att skapa en tillåtande mötesplats där gästerna känner sig välkomna som de är, oavsett färg, form, kön eller sexuell läggning. Bee Kök och Bar är ett populärt lunchställe som mot kvällen blir bar och på helgnätterna även övergår till klubb. Bygnadens historiska anknytning till mathantverk, visionen för verksamheten och restaurangens förändring under dygnet har varit utgångspunkter för inredningskonceptet. Saluhallens ursprungliga fasad som lyfts fram, golvklinker och kala väggar utgör ett tåligt skal, ett torg, som fylls med föränderlig och levande inredning. Flyttbara bord och stolar utrycker föränderlighet och anspassning efter gästernas behov och inte tvärtom. Gästen invigs i restaurangens verksamhet genom total insyn köket från serveringen.

Mönster

Mönster till tapet, efter skiss över konversationerna vid matbordet - i en familj med många systrar. (2010)