Linus Hultgren

Students

Linus Hultgren

linusepost [at] gmail [dot] com

Hallpall

Examensarbete

Ljudinstallation som skapar spontan kommunikation på övergångsställen.

Virtuellt landskap

Utforskande arbete placerat i ett virtuellt landskap. I ett utforskande projekt där man ger sig av på sidospår och drivs av nyfikenhet bildas ofta en stor idémassa. Ett inledande ämne ger uppslag till nya spår som i sin tur leder vidare till oväntade ämnen. Tankeflödet utvecklar sig exponentiellt och gamla tankar glöms lika fort som nya föds. Till slut blir det svårt att spåra ursprunget, som en konversation som drivits av fria associationer. Under det här projektet har jag skapat ett virtuellt landskap för att gestalta tankeflödet i ett utforskande projekt.

Dokumentation Presentation Reflektion

Ett arbete som gick ut på att gå igenom min dokumentation i form av tusentals process-bilder från ett års arbete på hdk. Bilderna placerades bland annat i en virtuell värld tillsammans med dokumentation i form av 3d modeller.

Dokumentation Machinima

Skype-Arm

Lamp-Arm

Pussel-Hurts

byggelement

Ett system av byggelement för workshops kring temat samarbete. Systemet bygger både organiska och mer mekaniska former.