Lovisa Olausson

Students

Lovisa Olausson

BERÄTTELSEN I BILDEN

I det här projektet har jag valt att undersöka hur jag kan få mina bilder att berätta. Jag har funderat mycket på hur jag illustrerar och tecknar. Hur jag kan kombinera olika tekniker som jag annars använder mig av separat. Hur en bild kan få ta tid, förstöras och byggas upp igen. Arbetet har resulterat i mycket material som jag har sparat och kan jobba vidare med, men också en kort berättelse. En berättelse med endast bilder och ingen text.

BLOCK

Handbundna block.

CIT-ESCAPE

Cit-escape är ett nytt koncept uppbyggt av ett nätverk bestående av olika platser runt om i Sverige. Platser som ligger i naturområden runt om våra städer. Där kan du sätta upp ditt tält eller sova i ett vindskydd. Några platser har tillgång till rinnande vatten. Alla har dass och eldplatser med ett lager ved. Det ska vara lätt att nå dessa platser med kollektivtrafik så att bilen inte blir ett måste. Cit-escape är tänkt som ett alternativ till dagens campingplatser med mål att ta vara på alla vackra naturområden runt våra städer.

BEEBAR

Ett förslag på en ny logga och grafisk profil till restaurangen Beebar.