Aktuellt

Kalender

jan
25
Öppna föreläsningar

KORVFEST!

Peter Johansson betecknar sitt tidiga konstnärskap som en 15-årig forskningsresa genom svenskheten. I skulpturer och installationer har han ohejdat och framgångsrikt tagit itu med omhuldade svenska företeelser som dalahästar, falukorv, folkdans och röda stugor.

Föreläsningen kommer att hållas på svenska.

Tidpunkt: 
15.00–17.00
Plats: 
Aulan, HDK, Kristinelundsgatan 6-8, Göteborg
jan
27
feb
25
Utställningar

Next to Nature

Mia E Göransson, professor i konsthantverk med inriktning keramikkonst vid HDK, ställer ut Next to Nature på Galerie NeC i Paris. Vernissage: 26 jan kl. 18.00

Tidpunkt: 
Tis–lör: 11.00–19.30
Plats: 
Galerie NeC, 117 rue Vieille du Temple / 20 rue des Coutures Saint Gervais, Paris
jan
27
jan
28
Övrigt

Steneby Öppet Hus

Välkomna till Steneby i Dals Långed. Botanisera bland HDKs utbildningar och besök konsthallen, matsalen, Stenebyskolan och biblioteket. Känn hur det är att plugga i skogen! Här finns kandidatprogrammen Metallgestaltning, Textil - Kropp - Rum samt Möbeldesign inriktning Trä och masterprogrammet Applied Arts and Design. 

Plats: 
Steneby, Dals Långed
jan
27
Öppna föreläsningar

Lina Selander + Mija Renström

Lina Selander (13.00-14.30)

Lina Selander kommer att prata om de metoder hon använder i arbetet med arkivbaserade filmer och installationer, samt föra en diskussion kring flera verk som visas i hennes separatutställning på Göteborgs Konsthall. Arbetet fokuserar ofta på tidpunkter i historien, där ett system eller en fysisk plats kollapsar och något nytt börjar växa fram. 

Lina Selander kommer att prata på engelska.

Mija Renström (15.00-16.30)

Mija Renström, intendent för pedagogik på Göteborgs Konsthall, föreläser om hur ett pedagogiskt program utvecklas i samarbete med utställningarnas konstnärer, curatorer och konsthallens personal. Hon kommer ge exempel på program som genomförs i samband med Lina Selanders utställning på Göteborgs Konsthall under hösten och samtala om vikten av att utveckla bra samarbete med lärarutbildningar.

Mija Renström kommer att prata på svenska.

Tidpunkt: 
13.00–16.30
Plats: 
Hörsalen, HDK, Kristinelundsgatan 6-8, Göteborg
jan
30
feb
5
Utställningar

Material in Progress

Studenter från masterprogrammet Tillämpad konst och formgivning ställer ut tillsammans. Med olika inriktningar och intresssen är det den unika arbetsplatsen i skogen på HDK vid Steneby som binder dem samman.

Tidpunkt: 
Vernissage den 30/1 kl 18.00 till 20.00 Öppettider 12-18 (31/1-4/2) 12-16 (5/2)
Plats: 
Fritidsagenturen, Kastellgatan 8, Göteborg
feb
8
Öppna föreläsningar

Can I say something on weaving? (Kan jag säga något om vävning?)

Arbete, våld, död, byggnader, tid, liv: en essä om vävning

Konstnären Emelie Röndahl arbetar med fibermaterial och hon är hemmahörande inom vävning - hands-on, konceptuellt och teoretiskt. Hennes arbete handlar oftast minne, boende och säkerhet.

Föreläsningen kommer att hållas på engelska.

Tidpunkt: 
15.00–17.00
Plats: 
Hörsalen, HDK, Kristinelundsgatan 6-8, Göteborg
feb
10
Öppna föreläsningar

Öppen föreläsning med Jenny Frohagen

Mer information kommer närmare föreläsningstillfället.

Tidpunkt: 
13.00–15.00
Plats: 
Hörsalen, HDK, Kristinelundsgatan 6-8, Göteborg
feb
16
Öppna föreläsningar

Soviet Critical Design at Senezh studio 1964-1992

Tom Cubbin, lektor i design vid HDK, tittar närmare på historien om den experimentella gruppen "Studio of the Soviet Union of Artists". Den grundades som en motreaktion mot den etablerade designpraktiken, som ansågs såväl överteknokratisk som ideologiskt korrupt. Vid sjön Senezh, i närheten av Moskva, samlades konstnärer och designer för att producera arbeten i ett försök att utmana det normativa förhållningssättet till design, arkitektur och kultur i sin helhet. De utopiska alternativen som Senezh-designerna producerade blev centrala i utvecklingen av en kritisk diskurs i Sovjetunionen.

Tidpunkt: 
19.00
Plats: 
Samlingssalen, Steneby
feb
17
Öppna föreläsningar

Contemporary art in the Age of the Anthropocene

Under 2016 kretsade Röda Sten Konsthalls program kring begreppet Antropocen - ett begrepp som på ett konstnärligt och estetiskt plan utforskar människans roll och plats i vår planets geologiska historia.

Med utgångspunkt från de tre utställningarna IC-98 - TidvågorSurfacing Earth och The Warm, the Cool and the Cat, kommer curatorn Aukje Lepoutre Ravns föreläsning handla om idéerna bakom Antropocen.

Föreläsningen kommer att hållas på engelska.

Tidpunkt: 
13.00–15.00
Plats: 
Hörsalen, HDK, Kristinelundsgatan 6-8, Göteborg
feb
22
Öppna föreläsningar

De gränslösa materialen i min tjänst

Likt en fisk med många ben kommer Stina Stigell försöka bena ut vad hennes konstnärliga arbete handlar om. Under föreläsningen kommer hon ta med åhörarna på en tur i hennes senaste utställning och zooma in och ut bland verken. Presentationen omfattar skulpturer, objekt och väggverk från de senaste åren, installerade i två större rum med sinsemellan olika karaktär. 

Föreläsningen kommer att hållas på svenska.

Tidpunkt: 
15.00–17.00
Plats: 
Hörsalen, HDK, Kristinelundsgatan 6-8, Göteborg
mar
3
Öppna föreläsningar

En liten historia om etniska artefakter i våra hem

I föreläsningen undersöker Temi Odumosu hur europeisk konst och design, som finns i många hem, historiskt har deltagit i det koloniala projektet genom bilder och föremål som spelar på rasfördomar och fantasier. 

Temi Odumosu är konsthistoriker, kreativ pedagog och postdoktor vid Living Archives Research Project vid Malmö högskola.

Föreläsningen kommer att hållas på engelska.

Tidpunkt: 
13.00–15.00
Plats: 
Hörsalen, HDK, Kristinelundsgatan 6-8, Göteborg
mar
8
Öppna föreläsningar

Intuition, känslor och ödets nycker: metoder för forskning inom konsthantverk

Forskningsprocessen brukar beskrivas som en linjär verksamhet, som börjar i en frågeställning och slutar i ett objektivt svar. Jessica Hemmings, professor i konsthantverk vid HDK, menar att intuition, förvirring och ödets nycker är centrala och till och med produktiva komponenter i forskning. Men hur kan forskning som bygger på slumpmässiga framsteg, eller som inte leder till några konkreta svar, motiveras? I föreläsningen kommer hon att visa att en del av den mest intressanta samtida forskningen har börjat med något helt annat än vad syftet var och vikten av att det måste få vara så.

Föreläsningen kommer att hållas på engelska.

Tidpunkt: 
15.00–17.00
Plats: 
Hörsalen, HDK, Kristinelundsgatan 6-8, Göteborg
mar
10
Öppna föreläsningar

Öppen föreläsning med Rasoul Nejadmehr

Mer information kommer närmare föreläsningstillfället.

Tidpunkt: 
13.00–15.00
Plats: 
Hörsalen, HDK, Kristinelundsgatan 6-8, Göteborg
mar
16
Öppna föreläsningar

Benjamin Lignel: Have pen, will travel

Benjamin Lignel hävdar att det samtida fältet inom konsthantverk tillåter användandet av ord och text mindre än tidigare. Men han menar att ord hjälper oss att definiera vår praxis, och beskriva föremålen som vi skapar. I sin dubbla karriär som tillverkare och teoretiker, har Benjamin Lignel upptäckt att han ofta går ett steg längre och använder skrivandet som ett test- och krashområde. Och det är kärnfrågan i dagens föreläsning. Kan man vara både tillverkare och kommentator på samma gång? Hur mycket tid kan man tillbringa vid datorn innan någon ringer hantverkspolisen?

Föeläsningen kommer att hållas på engelska.

Tidpunkt: 
OBS! 16.00–18.00
Plats: 
Rum 338, HDK
mar
22
Öppna föreläsningar

Ineke Heerkens: Ornamental hey hey heys

Ineke Heerkens drivs av viljan att arbeta med volym och rörelse. Därför pressar, gräver och drar hon händerna genom lera för att skapa dynamiska former, som hon senare förvandlar till halsband genom att lappa samman delarna som ett pussel. Hennes smycken är en kombination av fint flätad textil i diskreta färger med lika känsligt glaserad handgjord keramik. I föreläsningen kommer hon att prata om hennes senaste keramiska verk och berätta om hur materialet har påverkat hennes sätt att tänka på smycken.

Föreläsningen kommer att hållas på engelska.

Tidpunkt: 
15:00–17:00
Plats: 
Hörsalen, HDK, Kristinelundsgatan 6-8, Göteborg
apr
5
Öppna föreläsningar

Sakta sakta, steg för steg… mot nya misstag och insikter

Vad är det som slår an våra känslor? Vad får oss att le, vad får oss att bli engagerade? Konsthantverkaren Frida Fjellman återkommer ständigt till det som upplevs som för mycket. Det direkta och sensitiva - känslor som många blir förlägna över. Det mänskliga med allt vad det kan innebära. I föreläsningen kommer hon att berätta om den brokiga vägen till där hon befinner sig i dag. Vad som varit betydelsefullt, vad hon ångrar och de viktigaste lärdomarna. 

Föreläsningen kommer att hållas på svenska.

Tidpunkt: 
15.00–17.00
Plats: 
Hörsalen, HDK, Kristinelundsgatan 6-8, Göteborg
apr
7
Öppna föreläsningar

Öppen föreläsning med Meric Algun Ringborg

Mer information kommer närmare föreläsningstillfället.

Tidpunkt: 
13.00–15.00
Plats: 
Hörsalen, HDK, Kristinelundsgatan 6-8, Göteborg
apr
28
Öppna föreläsningar

Gabriel Ann Maher: The Mediated Body

Gabriel A. Mahers praktik är i huvudsak fokuserad på förhållandet mellan kropp och struktur med ett intresse för föremål och system. I den framväxande metodologin strävar efter ett skapande av situationer där forskning och design sammanstrålar i performance.

Gabriel A. Maher är designer med en bakgrund i inredningsarkitektur, bosatt och verksam i Nederländerna.

Föreläsningen kommer att hållas på engelska och inleds med ett liveframträdande.

Tidpunkt: 
13.00–15.00
Plats: 
Hörsalen, HDK, Kristinelundsgatan 6-8, Göteborg
maj
3
Öppna föreläsningar

Vaxad textilskulptur i utomhusmiljö och andra tekniker

Helena Mutanen kommer att berätta om hur processen och teknikerna från hennes tidigare verk till de två skulpturerna Jus Soli och Jus Sanguinis i Pilane skulpturpark har förändrats. Titlarna syftar till de två principer som används vid bestämmande av medborgarskap. Hon arbetar ofta med teman kring sin personliga historia och lägger stor vikt vid att ämnet också ska vara allmängiltigt.

Mer information finns här.

Föreläsningen kommer att hållas på engelska.

Tidpunkt: 
15.00–17.00
Plats: 
Rum 338, HDK
maj
12
Öppna föreläsningar

Förhandlande dualitet

Future Retrieval, som grundades av keramikerna Guy Michael Davis och Katie Parker 2008, har utvecklat en estetik som går in och ut ur den keramiska traditionen. Under föreläsningen kommer konstnärerna bland annat att tala om hur de använder gränsöverskridande tekniker och verktyg och hur de tvärvetenskapligt arbetar inom olika fält. De kommer även diskutera hur samarbetet från idé till genomförande går till och hur de hanterar arbetsfördelningen.

Mer information om föreläsningen finns här.

Föreläsningen kommer att hållas på engelska.

Tidpunkt: 
13.00–15.00
Plats: 
Hörsalen, HDK, Kristinelundsgatan 6-8, Göteborg

Kalender pågående

jan
7
jan
25
Utställningar

En vackrare sanning

David Carlssons utställning En vackrare sanning handlar om autenticitet och om hur gränserna mellan sanning och fantasi så småningom upplöses. Han arbetar i spänningen mellan det uppenbara berättandet och det poetiskt mångtydiga.

Tidpunkt: 
mån-fre: 11.00–18.00, lör: 11.00–16.00, sön: 12.00–16.00
Plats: 
Kaolin, Hornsgatan 50, 118 21 Stockholm
nov
19
feb
12
Utställningar

Sampla, samla, sätta samman – samtida konsthantverk ur 8 perspektiv

Utställningen Sampla, samla, sätta samman – samtida konsthantverk ur 8 perspektiv ger en inblick i den samtida konsthantverkscenen genom våga ifrågasätta den egna materialtraditionen och traditionella uppfattningar om vad konsthantverk är.

Medverkande konstnärer: Mia E Göransson, Silje Figenschou Thoresen, Johanna Friedman, Simon Klenell, Kristina Schultz, A5/Romina Fuentes, Adam Grinovich, Annika Petterson.

Tidpunkt: 
tis, tor, fre: 10.00–17, ons: 10.00–20.00, lör, sön 12.00–16.00
Plats: 
Västerås konstmuseum, Karlsgatan 2, Västerås