Press

Nyheter
Pressmeddelande

DISPUTATION: Viktigt att framhäva även de kroppsliga dimensionerna av kreativitet i design

Det dominerande angreppssättet inom designforskningen bygger på observationer av hur designers arbetar. En ny avhandling vid HDK hävdar att det synsättet begränsar förståelsen av designpraktiken, eftersom den kroppsliga erfarenheten inte räknas.

I sitt forskningsprojekt har Ariana Amacker därför utgått från rörelsebaserade metoder från scenkonsten, som kroppslig medvetenhet och improvisation för att fånga den kroppsliga upplevelsen. Att närma sig design som en fysisk erfarenhet grundar sig i konstnärlig forskning, vilken skiljer sig från det traditionella analytiska sättet att göra forskning inom design.

– Det traditionella tillvägagångssättet inom forskning tenderar att objektifiera designprocessen. Men då fångas inte den estetiska upplevelsens centrala betydelse genom olika aspekter av sinnesförnimmelser, känslor och intuition i det gestaltande designarbetet, säger Ariana Amacker.

Hon är arkitekt, men har också en bakgrund i modern dans och hennes forskningsprojekt har utvecklats ur intresset för design som en konstnärlig och kreativ process. Projektet utgår ifrån en kroppslig ansats och den inre perceptuella upplevelsen av att gestalta.

– Genom att separera den medvetna erfarenheten från en estetisk känsla av upplevelsen begränsas förståelsen av skapandet i designprocessen. Det får praktiska konsekvenser för den kunskapssyn som förs fram i designteori, och i förlängningen för hur en ”designattityd” – som står för öppenhet och kreativitet – lärs ut i designutbildningar, säger Ariana Amacker.

Förhållandet mellan design och kreativitet beskrivs ofta som en speciell attityd, eller ett särskilt ”mind-set”, som utmärks av ett öppet förhållningssätt som tillåter många olika sätt att se på och förstå en situation. Det uppstår en paradox när designern marknadsför sin design som en kreativ process frikopplad från materialitet och gestaltning, samtidigt som själva praktiken utgår ifrån ett kroppsligt förhållningssätt till det egna hantverket.

– Uppdragsgivare och representanter från den offentliga sektorn kräver ofta tydliga beskrivningar av process och resultat som beslutsunderlag. Det gör att designern konceptuellt försöker klargöra vad design är, gör eller har för betydelse. Dessa försök att verbalisera design för att enkelt kommunicera dess värde leder ofta till att de kroppsliga, estetiska dimensionerna av designarbete som är centrala för kreativ gestaltning tappas bort och nedvärderas.

Avhandlingen visar hur kreativitet i design har sina rötter i kroppsliga upplevelser. Den bidrar också till metodutvecklingen inom design genom att introducera en rörelsebaserad metodologi som utgår ifrån upplevelsen av att gestalta. Ariana Amacker hoppas även att avhandlingen kan bidra till att utveckla en teoretisk plattform för design där även den kroppsliga upplevelsen får utrymme, något som är centralt för att kunna vidareutveckla forskning och utbildning av design på konstnärlig grund. .

Embodying Openness: A Pragmatist Exploration into the Aesthetic Experience of Design Form-Giving

TID FÖR DISPUTATION
1 september, kl. 13.00–16.00

PLATS FÖR DISPUTATION
Konstbiblioteket, HDK, Kristinelundsgatan 6-8, Göteborg

OPPONENT
Maria Hellström Reimer, Professor, School of Arts and Communication (K3), Malmö University

BETYGSNÄMND
Clemens Thornquist, Professor, Department of Design, University of Borås; Catharina Gabrielsson, Associate Professor, School of Architecture, KTH Royal Institute of Technology; Camilla Damkjaer, PhD, Senior lecturer, Stockholms University of the Arts.

SPRÅK
Engelska med svensk sammanfattning

RECENSIONSEXEMPLAR
Vill du ha ett exemplar av avhandlingen skickad till dig, kontakta: forskarutbildningshandläggare Emma Grundström, emma.grundstrom [at] gu.se, 031-786 4883, 0701-463 996. Avhandlingen går även att ladda ner här

PRESSBILDER
Högupplösta pressbilder kan laddas ner i listan till höger. Bildtext: Ariana Amackers forskningsarbete är empiriskt och den konstnärliga metoden går ut på att hon reflekterar och teoretiserar kring designpraktiken utifrån sin estetiska upplevelse av Butoh, en japansk form av improvisationsdans.

FÖR MER INFORMATION OM AVHANDLINGEN
Kontakta Ariana Amacker, doktorand design, ariana.amacker [at] hdk.gu.se

FÖR MER INFORMATION OM HDK SAMT PRESSDELTAGANDE UNDER DISPUTATION
Kontakta Helena Bäckhed, kommunikatör, helena.backhed [at] hdk.gu.se, 031-786 48 83, 0766-184 883 

Melting. Foto: Anita SaijLadda ner
Solo1. Foto: Patricia Suarez HermosillaLadda ner
Solo2. Foto: Anita SaijLadda ner
Sunset. Foto: Patricia Suarez HermosillaLadda ner