Press

Nyheter
Pressmeddelande

Making Child Culture: design för, med och av barn

Under tre års tid har Högskolan för design och konsthantverk (HDK) och Alfons Åbergs Kulturhus i Göteborg samarbetat i projektet ”Making Child Culture”. Den 24 maj presenteras resultatet under en morgonfika då Trädgårdskojan, skapad av HDK-studenten Hanna Falk, invigs.

Child Culture Design (CCD) är ett masterprogram i design med ett speciellt fokus på barn och barnkultur. Utbildningen är Sveriges enda designutbildning med fokus på barnperspektivet och den enda i världen i sitt slag. Programmet är internationellt och studenterna kommer ifrån många kulturer med olika kompetenser, vilket bidrar till ett brett perspektiv. Det är ett unikt program som spänner över flera ämnen och kopplar ihop lärande med praktiska och teoretiska kunskaper, för, med och av barn.

Samarbetet mellan programmet och Alfons Åbergs Kulturhus tog sin utgångspunkt i två verksamheter som skulle mötas i ambitionen att verka tillsammans för barns utveckling, lek och lärande. Via gestaltande delar, workshops och aktiviteter togs kunskapen om barns perspektiv tillvara och utvecklades i samarbete med barngrupper.

Alfons vardagsfilosofiska funderingar fungerade som inspiration för det gemensamma meningsskapandet. I många projekt fanns pedagogiska ambitioner där lek och lärande gick hand i hand. Just aktiviteten lek är något som tas på stort allvar, både på utbildningen CCD och på Alfons Åbergs Kulturhus.

– Genom att leka blir vi till, vi bygger förståelse om vår omvärld och vi identifierar oss i denna värld. Vi kan inte nog stryka under betydelsen av leken och den kraft för förändring som finns inbyggd, säger Johnny Friberg, enhetschef för design vid HDK.

För Hanna Falk, som skapat Trädgårdskojan var det Gunilla Bergströms användning av ljus och färg som inspirerade.

– Gunilla Bergström är en mästare på att få fram olika temperament i en scen. När Alfons till exempel känner sig utanför står han i ett blått, kallt kök medan de andra sitter i ett varmt, orange vardagsrum.

På en skogstur med några elever förstod hon att de allra bästa kojorna finns utomhus. Efter det tog en hexagonaktig koja i vinröd färg form. Stora håligheter lät ljuset sippra genom, spela och skapa skuggmönster. Precis som i en trädkrona.

Schema (preliminärt)
08.30: Fika serveras
08.45: Kort samtal om vad har samarbetet inneburit. Publikationen ”Making Child Culture” finns tillgänglig.
09.00: Invigning av Trädgårdskojan, gjord av HDK-studenten Hanna Falk som avtäcker den tillsammans med barn på verandan.
09.10: ”Alla möjliga Alfons” spelas i teatern (10–12 min)
09.30: Tack för i dag, slut för i dag!

Plats: Alfons Åbergs Kulturhus, Slussgatan (vid Trädgårdsföreningens entré)

Datum och tid: 24 maj, kl. 08.30–09.30

Anmälan senast 19 maj: info [at] alfonskulturhus.com

Kontaktpersoner: Lisa Ödman, marknad, PR, kommunikation, Alfons Åbergs Kulturhus, telefon: 031-15 42 85, 0705-10 24 30, e-post: lisa.odman [at] alfonskulturhus.com

Helena Bäckhed, kommunikatör, HDK, telefon: 031-786 48 83, 0766-18 48 83, e-post: helena.backhed [at] hdk.gu.se

Samarbetet mellan Child Culture Design vid HDK och Alfons Åbergs Kulturhus har bedrivits med stöd av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond.