Press

Nyheter
Pressmeddelande

Ny avhandling från HDK utforskar etikens roll i designsamarbeten

Trots en växande insikt om att den mänskliga aspekten är en viktig del inom samskapande design kommer etiska frågeställningar ofta bara fram mellan raderna. I sin forskning fokuserar Andrew Whitcomb på vad det innebär att arbeta tillsammans inom design och de sätt som designerna själva kommunicerar etik. Den 14 oktober försvarar han sin avhandling offentligt.

Forskning inom co-design, där användarna involveras i designprocessen, har främst fokuserat på utveckling av designmetoder istället för att alla utgår från sina egna förutsättningar i designsamarbeten.

– Vem som deltar i designarbetet spelar lika stor roll som själva metoden för vilket resultat som uppnås, säger Andrew Whitcomb.

Han började sin designresa vid University of Wisconsin-Milwaukee 2004. Under karriären som grafisk designer och nu som forskare, har han allt mer dragits mot samverkan och samarbete inom design.

Avhandlingen (re)Forming Accounts of Ethics in Design: Anecdote as a Way to Express the Experience of Designing Together är baserad på empirisk forskning utifrån tre projekt i vitt skilda olika miljöer – en onlinekampanj i sociala medier; en liten kooperativ mataffär; och en prestigefylld designkonsult.

I studien utvecklar han en rad anekdoter som uttrycker kopplingar mellan erfarenhet, engagemang och etik.

– En stor del av min forskning utgår från filosofen John Deweys böcker om etik och konstnärlig kommunikation, som har hjälpt mig att argumentera för vikten av att inkludera individuella erfarenheter i designsamarbete.

Andrew Whitcomb menar att design som forskningsfält måste förstå sig på och lära sig att tackla de subtila och tvetydiga situationer som uppstår i samarbeten, men också förbättra grundförståelsen av etik – något som börjar med kommunikation.

– Det räcker inte att ta ansvar för nya idéer och innovationer, utan också att utforska vad ansvar innebär i varje unik situation. Det kan vara problematiskt. Det är lätt att gå in med ambitionen att vara öppen och transparent i ett projekt, samtidigt som man lätt glömmer att man kommer från ett sammanhang som påverkar alla beslut, säger han och fortsätter:

– I stället för att bara beskriva sina erfarenheter bör designern också lära sig att uttrycka dem, oavsett om de arbetar i företag eller inom universitet

Avhandlingen är en del av DESMA, ett internationellt och tvärvetenskapligt nätverk där design möter management och akademi möter praktik.

– Jag uppskattar min position mellan en akademisk värld och yrkesutövning. Jag vill fortsätta att sudda ut gränserna mellan discipliner, institutioner och miljöer, säger Andrew Whitcomb.

AVHANDLINGENS TITEL: (re)Forming Accounts of Ethics in Design: Anecdote as a Way to Express the Experience of Designing Together

OPPONENT: Clive Dilnot, Professor of Design Studies at the School of Art and Design History and Theory, Parsons, New York

BETYGSNÄMNDJohan Redström, professor i design vid Umeå universitet, Mats Rosengren, professor i retorik vid Uppsala universitet och Kristina Lindström, doktorand vid Malmö högskola.

TID FÖR DISPUTATION: 14 oktober 2016, kl. 13.00

PLATS FÖR DISPUTATION: Konstbiblioteket, HDK, Kristinelundsgatan 6-8, Göteborg

PRESSBILDER: Pressbilder finns att ladda i högerspalten på denna sida.

RECENSIONSEXEMPLAR: Vill du ha ett exemplar av avhandlingen skickad till dig, kontakta: Carina Kauppi, 031-786 4883, 0701-463 996. Avhandlingen kan även laddas ned här

FÖR MER INFORMATION OM AVHANDLINGEN, KONTAKTA: Andrew Whitcomb, doktorand, andrew.whitcomb [at] hdk.gu.se

FÖR MER INFORMATION OM HDK SAMT PRESSDELTAGANDE UNDER DISPUTATION, KONTAKTA: Helena Bäckhed, kommunikatör, helena.backhed [at] hdk.gu.se, 031-786 48 83, 0766-184 883

Anecdote 2: Family Bike LifeLadda ner
Anecdote 1: Co-creation onlineLadda ner
Anecdote 3: Travis and DarinLadda ner
Andrew WhitcombLadda ner