Aina Nilsson Ström - Alumn

Studenter

Alumner

Vad gjorde du, direkt efter att du slutat på HDK?

– Fick jobb som designer på Saab i Trollhättan

Vad gör du idag?

– Är designchef på AB Volvo

Hur hamnade du där? Hur har din yrkesväg fram till i dag sett ut?  

– Jag har jobbat med fordonsdesign i alla år men har stegvis övergott till att vara chef och utvecklar därför inte längre egna design förslag och har inte skissat på många år.

Ditt starkaste minne från HDK?

– Alla härliga människor (galna fester) och den fantastiska möjligheten till experimenterande.

Vad är din viktigaste lärdom från HDK-tiden?

–Vikten av att göra ett bra förarbete, ”funktionsanalys-tänket” har jag med mig varje dag och att man behöver kunna experimentera praktiskt med bland annat fysiska modeller och tillåta sig att leka och ha kul, för att kunna vara kreativ.

Hade du någon slags strategi, redan under din studietid, för att påverka din framtida karriär?

– Att alltid hålla mig i närheten av kunniga och begåvade människor med en förhoppning om att kunna lära mera.

Om du skulle ge ett råd till en HDK-student idag – vad skulle det vara?

– Sök en meningsfullhet i varför mera produkter ska utvecklas. Inse vilket ansvar man har som designer.

Aina Nilsson Ström

Yrkestitel: Designchef

Född år: 1953

Kommer från: Jönköping

Utbildning på HDK: Industridesign  

Examensår: 1976

Portfolio

Fotograf: Volvo
Volvo1.jpg
Volvo2.jpg

Volvo Trucks

These are two of the trucks that have been designed under my direct leadership from 1995 to 2000.
Fotograf: Saab
Saab900_1.jpg

Saab 900

The new Saab 900 (later to become Saab 93) where I was responsible for the interior design, we developed innovations like the “Black panel concept” and the progressive speedometer for the instrument cluster.
Fotograf: Saab
Saab900_2.jpg

Saab 900 Cabriolet

The Design of the 900 cabriolet was developed in Finland under my management.
Fotograf: Saab
Saab900_3.jpg

Interior: Saab 95

The interior design of the Saab 95 was ready up to concept decision under my responsibility when I left Saab in 1995.