Öppna föreläsningar

Aktuellt
Öppna föreläsningar

Kalender

apr
4
Öppna föreläsningar

Päivi Ernkvist

Oväntat konsthantverk - processer i det offentliga rummet

Tidpunkt: 
19.00
Plats: 
Samlingssalen, Steneby
apr
5
Öppna föreläsningar

Sakta sakta, steg för steg… mot nya misstag och insikter

Vad är det som slår an våra känslor? Vad får oss att le, vad får oss att bli engagerade? Konsthantverkaren Frida Fjellman återkommer ständigt till det som upplevs som för mycket. Det direkta och sensitiva - känslor som många blir förlägna över. Det mänskliga med allt vad det kan innebära. I föreläsningen kommer hon att berätta om den brokiga vägen till där hon befinner sig i dag. Vad som varit betydelsefullt, vad hon ångrar och de viktigaste lärdomarna. 

Mer information om Frida Fjellmans föreläsning finns här.

Föreläsningen kommer att hållas på svenska.

Tidpunkt: 
15.00–17.00
Plats: 
Hörsalen, HDK, Kristinelundsgatan 6-8, Göteborg
apr
7
Öppna föreläsningar

Skapa tillit och gemensamma resurser med bildpedagogik

2013 bjöds konstpedagogen Paula von Seth in till ett projekt i den Sydafrikanska kuststaden Hawston, en konfliktfylld plats 100 km öster om Kapstaden. Uppdraget bestod i att stärka medborgarnas delaktighet och samexistensen mellan ekologiska, ekonomiska, sociala och kulturella värden genom ett kulturmuseum. 

Paula von Seth berättar om metoder inom bildkonst och lärdomar av det sydafrikanska demokratibyggandet som ett sätt att möta svenska utmaningar inom hållbar utveckling.

2016 tilldeleades hon Bror Hjorths konstpedagogstipendium.

Föreläsningen kommer att hållas på engelska.

 

Tidpunkt: 
13.00-15.00
Plats: 
Hörsalen, HDK, Kristinelundsgatan 6-8, Göteborg
apr
21
Öppna föreläsningar

Got democracy?

Anders Sunna är uppvuxen i en samisk renskötarfamilj i Kieksiäisvaara, utbildad byggnadsmålare och konstnär med street art bakgrund. Motiven i hans konst är främst baserade på familjens konflikt med svenska staten, men handlar också om det samiska kollektivet och dess historia i de fyra länderna.

Mer information om Anders Sunnas föreläsning finns här.

Föreläsningen kommer att hållas på svenska.

Tidpunkt: 
13.00–15.00
apr
25
Öppna föreläsningar

Mårten Medbo

Hör Mårten Medbo (aka DR DREJ) berätta om avhandlingen ”Lerbaserad erfarenhet och språklighet”,  HDK - Göteborgs universitet.

Tidpunkt: 
19.00
Plats: 
Samlingssalen, Steneby
apr
28
Öppna föreläsningar

Gabriel Ann Maher: The Mediated Body

Gabriel A. Mahers praktik är i huvudsak fokuserad på förhållandet mellan kropp och struktur med ett intresse för föremål och system. I den framväxande metodologin strävar efter ett skapande av situationer där forskning och design sammanstrålar i performance.

Gabriel A. Maher är designer med en bakgrund i inredningsarkitektur, bosatt och verksam i Nederländerna.

Mer information om Gabriel A. Mahers föreläsning finns här.

Föreläsningen kommer att hållas på engelska och inleds med ett liveframträdande.

Tidpunkt: 
13.00–15.00
Plats: 
Hörsalen, HDK, Kristinelundsgatan 6-8, Göteborg
maj
3
Öppna föreläsningar

Vaxad textilskulptur i utomhusmiljö och andra tekniker

Helena Mutanen kommer att berätta om hur processen och teknikerna från hennes tidigare verk till de två skulpturerna Jus Soli och Jus Sanguinis i Pilane skulpturpark har förändrats. Titlarna syftar till de två principer som används vid bestämmande av medborgarskap. Hon arbetar ofta med teman kring sin personliga historia och lägger stor vikt vid att ämnet också ska vara allmängiltigt.

Mer information om Helena Mutanens föreläsning finns här.

Föreläsningen kommer att hållas på engelska.

Tidpunkt: 
15.00–17.00
Plats: 
Hörsalen, HDK, Kristinelundsgatan 6-8. Göteborg
maj
5
Öppna föreläsningar

Öppen föreläsning med Meriç Algün Ringborg

Meriç Algün Ringborg är född och uppvuxen i Istanbul, Turkiet. Numera bor och verkar hon i Stockholm. Hennes mångfacetterade arbete är inriktat på frågor om identitet, gränser, byråkrati, språk och rörlighet genom verk med texter, ordböcker och arkiv.

Mer information om Meriç Algün Ringborgs föreläsning finns här.

Föreläsningen kommer att hållas på engelska.

Tidpunkt: 
13.00–15.00
Plats: 
Hörsalen, HDK, Kristinelundsgatan 6-8, Göteborg
maj
11
Öppna föreläsningar

Basil Kardasis: Wonderful products made from waste materials

Tidpunkt: 
16.30
Plats: 
Samlingssalen, Steneby
maj
12
Öppna föreläsningar

Förhandlande dualitet

Future Retrieval, som grundades av keramikerna Guy Michael Davis och Katie Parker 2008, har utvecklat en estetik som går in och ut ur den keramiska traditionen. Under föreläsningen kommer konstnärerna bland annat att tala om hur de använder gränsöverskridande tekniker och verktyg och hur de tvärvetenskapligt arbetar inom olika fält. De kommer även diskutera hur samarbetet från idé till genomförande går till och hur de hanterar arbetsfördelningen.

Föreläsningen kommer att hållas på engelska.

Tidpunkt: 
13.00–15.00
Plats: 
Hörsalen, HDK, Kristinelundsgatan 6-8, Göteborg
maj
19
Öppna föreläsningar

Visuella möjlighetsrum / Kamerans fotografiska blick i förskolan

Visuella möjlighetsrum: Annika Hellman, doktorand i Barn- och ungdomsvetenskap med inriktning mot utbildningsvetenskap, vid Göteborgs universitet, tar i sin föreläsning utgångspunkt i ett pågående avhandlingsarbete där elevers subjektsskapande i medieinriktad bildundervisning undersöks. Studien tar sin plats i gymnasiets bild- och medieundervisning, genom två delstudier.

Kamerans fotografiska blick i förskolan: I sin presentation utgår Lena O Magnusson, doktorand i ämnet Estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap i forskarskolan CUL, från frågeställningarna: Vad händer om treåringar i förskolan får handgriplig tillgång till kameror och kamerans särskilda seendekapacitet? Vilka fotografier tar barnen? Vad berättar deras fotografiska handlingar om förskolan och om att vara barn?

Mer information om föreläsningarna finns här.

Föreläsningarna kommer att hållas på svenska.

Tidpunkt: 
13.00–15.00
Plats: 
Hörsalen, HDK, Kristinelundsgatan 6-8, Göteborg