Forskning och forskarutbildning

Utbildning på forskarnivå

Utbildning på forskarnivå i design har funnits sedan 2000. Åtta personer har disputerat i ämnet sedan start och för närvarande finns tretton doktorander. För första gången blev det 2010 möjligt att också söka doktorandplats i konsthantverk.

HDK har designdoktorander placerade på Business & Design Lab, ett samarbete mellan HDK och Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

DESMA

HDK ingår i det internationella nätverket DESMA, ett tvärvetenskapligt forskarutbildningsnätverk inom design management finansierat av European Commission’s Marie Curie Actions (FP7). Nätverket samlar 12 doktorander, 4 universitet, 4 designkonsultbyråer och 4 produkt - och serviceorganisationer. DESMA verkar för att skapa en levande och hållbar platform för högkvalitativ forskning i gränslandet mellan design och management, som engagerar såväl närlingsliv som akademi.

Läs mer om DESMA
 

Forsknings- & utvecklingsprojekt

HDKs forskningsverksamhet är tämligen ny. De första projekten startade 2006 men idag pågår flera större forskningprojekt.

Några forskningsprojekt i design bedrivs också i samarbete med Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, inom ramen för Business & Design Lab.
Läs mer om forskningsprojekt inom ramen för Business & Design Lab