Forskningsprojekt

På HDK genomförs forskningsprojekt på konstnärlig och vetenskaplig grund inom forskningsområdena Design, Estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap samt Konsthantverk. Projekten är ofta tvär- och transdisciplinära och genomsyrade av hållbarhets- och globaliseringsperspektiv samt samhälleligt ansvarstagande.