Urban materialitet - mot nya samarbeten i textil design och arkitektur

 

Vad är textil arkitektur? Fokus i forskningsprojektet ”Urban materialitet” är på fältet textil arkitektur, och projektet pågår från 2016 till 2018 och finansieras genom Vetenskapsrådet, Konstnärlig forskning.

I den teoretiska delen av projektet undersöks, ifrågasätts och tolkas fältet textil arkitektur, och den empiriska delen fokuserar på urbana miljöer och på att designa och utforska tvådimensionella och tredimensionella strukturer, i form av prover, prototyper och arkitekturmodeller. Dessa utforskningar kommer att göras utifrån upplevelsemässiga och perceptiva perspektiv på material och form – här kombineras fälten textil design och arkitektur, och inkluderar även akustisk design. Design av vävda och stickade strukturer kan jämföras med att forma byggnadsstrukturer, och länken mellan akustik och material är viktig i urban miljö som belastas av oönskat ljud och buller. I projektet flyttas det akustiska ljud-perspektivet, som traditionellt sett associeras med textil design inomhus, utomhus till urban miljö.

Estetiska ideal för perfektion resulterar ofta i att material och byggnadsskikt idag ersätts i förtid av underlägsna material i existerande miljöer, som i förortsmiljöer byggda på 60- och 70-talen. Dessa synsätt kommer att ifrågasättas och diskuteras i relation till traditionella japanska estetiska ideal av icke-perfektion och ofullständighet. En av deltagarna i projektet arbetar med materialflöden vid förnyelse av bostadsområden och fokuserar på hållbar utveckling, och projektet tar ett kritiskt perspektiv genom att positionera sig i relation till existerande paradigm.

Deltagarna i projektet ”Urban materialitet” är tre och kommer från HDK, Kristina Fridh (projektledare); Textilhögskolan, Högskolan i Borås, Margareta Zetterblom och Chalmers/Arkitektur, Paula Femenias. De tre deltagarnas kompetensfält är textil design och arkitektur och inkluderar ljud-design, och ambitionen är att bygga upp en ny interdisciplinär forskningsplattform för samarbeten i textil arkitektur i en gemensam forskarmiljö. I projektet kommer textila och arkitektoniska strukturer att undersökas om de kan sammansmälta till något nytt, som drar fördel av båda fälten, och som visar nya tillämpningar för fältet textil design i större skalor i urbana miljöer, vilket kan utvidga och berika båda fälten. Den föreslagna ramen för projektet bidrar till utvecklandet av designmetoder, som kan härledas från konstnärliga, gemensamma och generativa processer, och som skisserar strukturer formade av deltagarnas kompetensfält.

Kontakt:

Kristina Fridh, Tekn dr, forskare och studierektor för forskarutbildningen, HDK – Högskolan för design och konsthantverk, kristina.fridh [at] hdk.gu.se

Margareta Zetterblom, Fil dr, universitetslektor och programansvarig för kandidatutbildningen i textil design, THS – Textilhögskolan, Högskolan i Borås, margareta.zetterblom [at] hb.se

Paula Femenias, Docent, Institutionen för Arkitektur, Chalmers tekniska högskola, paula.femenias [at] chalmers.se

Bild: 

Kengo Kuma and Associates: Green Cast in Odawara-shi, Kanagawa Pref. (söder om Tokyo). Foto: Kristina Fridh.

2016-05-10