Ingrepp

Projektet finansierades av Vetenskapsrådet 2007-2009.

"Ingrepp" var ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt som drevs av konstnärer, designers, ekonomer, arkitekter, sociologer och filosofer. Utifrån medlemmarnas olika perspektiv och discipliner analyserade, dokumenterade och reflekterade projektet över staden och dess utveckling, främst gällande planeringen av och debatten kring Södra Älvstranden i Göteborg.

Där projektet ställer sig frågan: - Hur kan forskningen och konsten göra ingrepp i den ständigt föränderliga staden? Och vad har konsten för möjligheter att aktivera stadsliv och påverka stadsutvecklingen?

2008 publicerad gruppen ”The Politics of Magma” på Art Monitor som ett led i detta arbete.
I maj 2010 genomförde gruppen en debatt/peformance på fyra platser längs Södra Älvstranden under fyra dagar.
 

Deltagare

Henric Benesch, arkitekt MSA, konstnärlig forskare (HDK/GU)
Ingrid Book, konstnär
Otto von Busch, designer and konstnärlig forskare (PhD)
Emma Corkhill, kulturgeograf
Kajsa G Eriksson, konstnär och konstnärig forskare (PhD)
Fredric Gunve, konstnär
Carina Hedén, konstnär
Karl Palmås, forskare vid Teknikens ekonomi och organisation (CTH)
Mats Rosengren, Professor i Retorik (Södertörns Högskola)
Staffan Schmidt, konstnär och konstnärlig forskare (PhD)
Catharina Thörn, forskare vid Institutionen för Kulturvetenskaper (GU)
Peter Ullmark, Arkitekt SAR/MSA, Professor i arbetslivets bebyggelse (CTH-A)
Evren Uzer, stadsplanerare (PhD)

Framtidstorg
Food for throught
Diskussion om konstens ingrepp i staden
Låt oss prata allvar


IMG_8695x_374.jpg
108-0808_IMG_CRXbwnX_374.jpg