Samverkan

Öppen för omvärlden

”Jag ville gå på HDK för att det är en skola med ’öppet sinne’, som ger studenter möjlighet att utveckla sina egna idéer. Tiden här har gett mig helt nya perspektiv på hur man kan kombinera konst och textildesign.”

Utbytesstudent från Slovenien

Högskolan för Design och Konsthantverk kallas ofta HDK, kort och gott. Vi har funnits i 160 år, många av våra före detta studenter har du säkert hört talas om. HDK är en del av Göteborgs universitet, ett av de stora i Europa.

Vi bryr oss om varandra, om vad som händer i samhället och vill vara med och påverka. Det gör vi bland annat genom en lång tradition av samverkan med företag, organisationer, kommuner, kulturinstitutioner och andra utbildningar. Det gör vi också genom att uppmuntra både studenter och personal att ha internationella kontakter och utbyten.

De flesta av våra lärare kombinerar sin tid på skolan med att vara yrkesverksamma inom sina ämnen. Vi har också många intressanta gästlärare och gästföreläsare. Det ger både studenterna och skolan en nära kontakt med yrkeslivets vardag och verklighet.

Samarbeten

"Jag är imponerad över mängden projekt och samarbetet med näringslivet. I min hemmaskola hålls de flesta projekt inom skolan."

Utbytesstudent från Australien

De samarbeten vi engagerar oss i bör vara relevanta för studenternas/doktorandernas utbildning eller bidra till att föra forskningen framåt. På dessa sidor kan du se några exempel på olika typer av samarbeten med olika partners.

Bland HDK:s långsiktiga samarbetspartners finns till exempel Röhsska museet, mötesplatsen ADA och Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Exempel på projektsamarbeten våra designutbildningar haft är: boende i Hammarkullen genom Bostadsbolaget, Landvetter flygplats, Rättvisemärkt handel och Bollebygd kommun.

Exempel inom konsthantverksutbildningarna: parafraser på Röhsskas samlingar, utställning på Stadsbiblioteket och på Nääs konsthantverk.