Slöjdlärarportalen

Ett nätverk för slöjdlärare i Sverige.

Slöjdlärarportalen är en digital plattform för slöjdlärare, lärarutbildare och forskare i hela landet. Ambitionen är att fokusera på ämnesdidaktiska aspekter av slöjdämnet och slöjdundervisning, inklusive styrdokument, bedömning och betygssättning. Slöjdlärarportalen är ett forum där slöjdlärare dels kan ta del av aktuell forskning, dels av aktuell information från t ex Skolverket. Här ges möjligheter till diskussioner i olika forum, samt information om kompetensutveckling och aktuella konferenser etc.

Initiativet till portalen togs av slöjdlärarutbildningen på HDK och lanserades 2 september 2016.

Till Slöjdlärarportalen