Övriga nyheter

Nyheter
Övrigt

Hacktivism och engagerad modedesign - disputation av Otto von Busch 24 okt

Shoe stone, bild från Otto von Buschs avhandling  Foto Bent Rene Synenvåg
<p> Vad händer om en designer inom modevärlden uppmuntrar till politisk aktivism? <b>Otto von Busch</b> beskriver en designerroll som experimenterar med hur mode kan hackas, bändas, trimmas och delas mellan många, som en form av social design och politisk aktivism. På fredag 24 oktober disputerar han på HDK – Högskolan för Design och Konsthantverk vid Göteborgs universitet.<br /> <br /> Otto von Buschs avhandling, med titeln <b>”Fashion-able: Hacktivism and Engaged Fashion Design”</b>, består aven serie utförliga modeprojekt som undersöker en ny designerroll inom mode. En roll som experimenterar med hur mode kan hackas, bändas, trimmas och delas mellan många deltagare som en form av social design och politisk aktivism. Denna designpraktik kallar han ”modets hacktivism”, en engagerad och kollektiv process där nya handlingsmöjligheter utforskas genom gör-det-själv-praktiker samtidigt som deltagarna utvecklar hantverkskunnande och tränar sin uppmärksamhet gentemot mode.<br /> </p> <hr size="2" width="100%" /> <p> Ottos forskning utgår från hans skapande av en ”recyclopedia” av små modekokböcker, med enkla metoder för hur man kan sy om de plagg som sakta dör i mörkret längst bak i garderoben. Dessa manualer har kompletterats med olika former av gör-det-själv-kit för modedesign, som bland annat presenterats på Stockholms modevecka. Projekt har också genomförts på konstgallerier, på ett rehabiliteringscenter i Estland och på en skofabrik i Norge, där det sista projektet vann ett specialpris för modeteori på årets European Fashion Awards.<br /> <br /> I avhandlingen drar Otto paralleller mellan denna typ av hacktivism, befrielseteologi, utvecklingsarbete och samarbetet mellan professionella och amatörer inom astronomi. </p> <blockquote> <p> - Dessa olika fält kan tyckas skilda men de präglas av en liknande inställning till praktik, något som undersöks och berikar mina egna projekt, säger Otto von Busch. </p> </blockquote> <hr size="2" width="100%" /> <p> Avhandlingen är avsiktligt skriven för att ha flera ingångsnivåer, den kan läsas på många vis och läsaren uppmanas att dra egna paralleller mellan projekt och exempel. </p> <blockquote> <p> - Detta förhållningssätt till mode handlar inte om att omstörta eller sabotera mode, utan om att omkoppla några av de energier som gör mode så kraftfullt, att bända modets energiflöden för att utveckla nya praktiker, men genom att behålla strömmen på, menar Otto von Busch. </p> </blockquote> <p> Han fortsätter: </p> <blockquote> <p> - Modedesignerns speciella färdigheter består i att förstå hur modets kraftspel fungerar, samt hur dessa kan bändas till ett större deltagande från tidigare ”passiva” konsumenter i modets tillkomstprocesser. </p> </blockquote> <p> På fredag 24 oktober disputerar Otto von Busch på sin avhandling på Högskolan för Design och Konsthantverk vid Göteborgs universitet. Opponent är professor <b>John Wood</b>, Goldsmiths, University of London. Betygsnämnd: docent <b>Lisbeth Svengren</b>, institutionen för designvetenskaper, Lunds universitet, fil dr <b>Ylva Gisslén</b>, Dramatiska institutet, Stockholm samt professor <b>Ole Lützow Holm</b>, Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet.<br /> <br /> Disputationen hålls på engelska. </p> <p> <br /> <a href="/sites/default/files/document/fashion-able_webanspassahd%20avhandling_OttovonBusch.pdf" target="_blank">Ladda ner webb-version av avhandlingen<br /> Läs mer på Otto von Buschs hemsida</a><br /> <a href="http://www.svenskform.se/vast/vaster_usida01.aspx" target="_blank">Läs intervju med Otto på Svensk Form Västs hemsida</a><br /> <br /> <br /> </p> <p> &nbsp; </p>