Fristående kurser

Nyheter
Fristående kurser

Seriekonst och avancerat bildberättande, 30 hp

Bild: Gunnar Kranz

Seriekonst och avancerat bildberättande,
30 högskolepoäng.

Distanskurs i konstnärligt serieskapande.

Kursstart: 4 november 2008.
Kurstid: 4 november 2008 – 17 mars 2009

Seriekonst och avancerat bildberättande är den första längre kursen i serieteckning på en konstnärlig fakultet i Sverige. Målet med kursen är att utforska seriemediet ur ett konstnärligt perspektiv, både vad gäller mediets visuella och narrativa element. Kursen är 20 veckor lång och ges som en distanskurs med fyra fysiska möten. I kursen ingår workshops på bl a Seriecenter i Malmö och Kulturhuset i Stockholm. Däremellan arbetar studenterna självständigt med självformulerade projekt. Projekten redovisas på Small Press Expo – SPX på Kulturhuset i Stockholm 2009. Kursen är öppen för alla som är intresserade av att utforska seriemediets konstnärliga fält.


Utbildningens upplägg:
Terminen är indelad i fyra schemalagda, tematiska workshops, som var och en fokuserar på serieskapandets olika faser:

  • Idé/koncept
  • Gestaltning
  • Produktion
  • Presentation

Tiden däremellan ägnas åt självständigt arbete. De fysiska mötena kommer att äga rum i Göteborg, Malmö, Stockholm och Köpenhamn. Vid varje möte presenterar studenterna sina projekt för varandra och redovisar hur långt de avancerat inom dessa.

Det första mötet sker på HDK i Göteborg. Under två dagar får studenterna genomföra en workshop med fokus på idé och koncept.

Det andra mötet sker på Seriecenter i Malmö, där studenterna genomför en workshop inriktad mot gestaltning

Det tredje mötet sker på Kulturhuset i Stockholm, där en workshop på temat ”Utopier” genomförs tillsammans med serieskaparen Knut Larsson.

Det fjärde mötet sker i Köpenhamn. Vid detta möte redovisar studenterna sina projekt, som efter färdigställande presenteras på SPX i Stockholm (april 2009)


Ansökan:
Ansökningstiden har gått ut. Ansökan sker på särskild blankett. Till ansökan bifogas arbetsprover, tecknade serier, publikationer eller liknande i högst A4 format. OBS! Det måste vara kopior. Arbetsprov returneras ej. Urval görs på inskickade arbetsprover.Besked om antagning sker i vecka 44.

Förkunskapskrav:
För att bli antagen till kursen krävs en konstärlig kandidatexamen eller motsvarande (med motsvarande menas längre erfarenhet av konstnärligt arbete).

För mer info, maila: gunnar.krantz [at] hdk.gu.se eller ring 0734-297778.

Kursansvarig
Gunnar Krantz
, Serietecknare och konstnär, universitetslektor på design avancerad nivå på HDK och ordförande i Kulturrådets arbetsgrupp för bildverk och tecknade serier.

Seriekonstkursen02.jpg