Fristående kurser

Nyheter
Fristående kurser

The Swimmer / En irrfärd – Strategi och Metod för design-research, 4,5 hp

Fristående kurs, the Swimmer
<h2>The Swimmer / En irrfärd, 4,5 hp – Strategi &amp; Metod för design-research</h2> <p> Vi kommer under sju tillfällen, genom workshops och föreläsningar, gemensamt undersöka vad ett begrepp som research kan tillföra en designprocess. I kursen kommer vi utifrån en gemensam utgångspunkt att hitta vägar för att formulera och gestalta förutsättningar för ett designprojekt.Vi kommer att titta närmare på bland annat följande researchmetoder: observation, insamling, analys, struktur, formulering, gestaltning. </p> <p> Kursen ges på svenska. </p> <p> <b>Förkunskapskrav:</b> Grundläggande högskolebehörighet samt förkunskaper inom designområdet. Sökande med pågående eller avslutad designutbildning på HDK kommer att prioriteras. </p> <p> <b>Urval:</b> Förutom förkunskapskraven, prioriteras sökande med relevant motivering till varför du söker kursen. </p> <p> <b>Dagar &amp; tider: </b>13 oktober 18.00 – 21.00, 14 oktober 18.00 – 21.00, 20 oktober 18.00 – 21.00, 27 oktober 18.00 – 21.00,  3 november 18.00 – 21.00, 10 november 18.00 – 21.00samt 11 november 18.00 - 21.00- </p> <p> <b>Sista ansökningsdag:</b> 5 oktober, 2010 </p> <p> <b>För frågor om ansökan kontakta:</b> Catharina Ryhnell, <a href="mailto:cattis@hdk.gu.se">cattis@hdk.gu.se</a> </p> <p> <br /> <b>För frågor om kursens innehåll kontakta:</b> </p> <p> Jonas Fridén (Kursansvarig) <a href="mailto:jonasfriden@hotmail.com">jonasfriden@hotmail.com</a> </p> <p> eller Pascal Prosek pascal.prosek@hdk.gu.se<br /> </p> <p> &nbsp; </p>
kursplan the swimmer.pdfLadda ner