Övriga nyheter

Nyheter
Övrigt

Avhandling om artefakters samspel

Martin Avila disputerar i design på HDK, Göteborgs universitet. Foto Diego Combina.

Människor påverkas av och samspelar dagligen med objekt av olika slag. Objekten påverkar också varandra.  Martín Ávila disputerar i april på en avhandling i design, där han undersöker möjligheter att förstå och påverka detta samspel.


Martín Ávila är doktorand i design på HDK – Högskolan för Design och Konsthantverk vid Konstnärliga fakulteten på Göteborgs universitet. Den 20 april disputerar han med sin avhandling ”Devices. On Hospitality, Hostility and Design”. Genom praktiska designexperiment, filosofiska och teoretiska diskussioner undersöker Martín Ávila möjligheter att förstå och påverka samspelet mellan människor och objekt.

Hur organiserar, arrangerar och inramar artefakter vår miljö – och på vilket sätt definierar och begränsar det möjligheter till samspel? Detta vill Martín Ávila utveckla och formulera i sin forskning. För att bättre förstå komplexiteten och resultatet av olika designprocesser använder han begreppet ”device” (anordning, apparat, uppfinning) och temat ” hospitality och hostility” (gästfrihet och fientlighet).

Med temat som utgångspunkt undersöker han samspelens karaktär, potential och risker.  Inspiration hämtas från samtidskonsten och designvärlden men också från biologi och lingvistik. I praktiska experiment använder Ávila till exempel radioapparater som är designade för att undersöka symbiotiska relationer. För att skapa perspektivförändringar, generera nya möjligheter och få syn på konsekvenser har Martín Ávila också undersökt språkets betydelse för samspelet.

Martín Ávila har en bakgrund inom industridesign och arbetar som lärare på Konstfack i Stockholm. Ávila antogs som doktorand i design på HDK, vid Konstnärliga fakulteten på Göteborgs universitet 2006.


TID:            
Disputation 20/4 kl 13 (disputationen hålls på engelska)
Avhandlingens titel: ”Devices. On Hospitality, Hostility and Design”

PLATS:            
Glashuset, innergården på Konsthögskolan Valand, Göteborgs universitet, entré från Chalmersgatan.

OPPONENT:        
professor Andrew Morrison, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO)

BETYGSKOMMITTÉ:    
professor Barbara Czarniawska, Handelshögskolan, Göteborgs universitet, professor Johan Redström, Designhögskolan i Umeå och fil.dr Alex Wilkie, Goldsmiths University of London.

Välkommen!