Öppna föreläsningar

Nyheter
Öppna föreläsningar

Book on the Fritz öppnar tillfälligt kontor på Konsthallen och bjuder in till samtal

I samband med HBTQ-festivalen och Göteborgs Konsthalls utställning med konstnären Chitra Ganesh har gruppen Book on the Fritz bjudits in för att skapa ett fundament för samvaro, diskussion och praktik i ett av konsthallens mer förbisedda utrymmen. 
 

Under festivalen sätter Book on the Fritz upp sitt temporära kontor på Göteborgs Konsthall, där de inte bara redovisar skapandeprocessen av publikationen utan även genererar en utställning och ett bibliotek som visas under sommaren, parallellt med utställningen av Chitra Ganesh.

Book on the Fritz håller i workshops och diskussioner tillsammans med inbjudna gäster. Målet är att föra ett samtal kring publikation utifrån ett HBTQ-perspektiv. En av programpunkterna är ett samtal med Studio SM och Kajsa Dahlberg, modererat av Sinziana Ravini. Samtalet äger rum den 31/5 klockan 13.00 på HDK.

Book on the Fritz är en idé- och diskussionsbaserad plattform, som skapar utställningar, samtal och workshops som utforskar publikation och dess olika beståndsdelar, både morfologiskt och idéhistoriskt, med en tydlig utgångspunkt i dess samtida yttringar. Bakom Book on Fritz står bland andra HDK-alumnerna Ola Jeppsson Daniel Flodin, Jesper Canell, Henrik Franklin och Camilla Iliefski.

Målet med Book on the Fritz tillvägagångssätt är att genom skapandet av en publikation, utforska det tryckta mediets roll som informationsbärare, maktmedel och upprätthållare av normer.

Utställningen visas till och med den 16 september 2012. Samtal, workshops och diskussioner är öppna för allmänheten.

Samtal på HDK

med Studio SM och Kajsa Dahlberg, modererat av Sinziana Ravini.

Plats

HDK, Stora hörsalen (sal 338)

Tid

31/5 klockan 13.00

För fullständigt program besök Book on the Fritz facebooksida.


Book on the Fritz facebookevent för utställningen.

Läs mer på HBTQ-festivalens hemsida.

Göteborgs konsthalls hemsida, utställning med Chitra Ganesh.