Fristående kurser

Nyheter
Fristående kurser

Fristående kurser hösten 2012 ansök senast 16 april

Foto Ola Kjelby


Under hösten erbjuder vi en rad kurser på HDK inom alla våra ämnesområden.

Du kan lära dig mer om tjänstedesign, keramisk produktion, bilderböcker för barn och konstljus.

Du kan också söka till kurser inom våra lärarutbildningar i Bild och visuell kultur och Slöjd och materiell kultur.
Saknar du lärarbehörighet men har jobbat som lärare i många år inom ämnena bild eller slöjd kan du söka kurser inom
Lärarlyftet II.

Vill du förbereda dig för forskningsstudier inom ämnet bildpedagogik, sök till masterkurserna med fokus på ämnesteori och ämnesdidaktik inom bild.

Klicka här för mer information om våra kurser och om hur du söker.