Fristående kurser

Nyheter
Fristående kurser

Fristående kurser hösten 2016 ansök senast 15 april!

Foto Ola Kjelby

Kurser hösten 2016.

Följande kurser planeras att ges hösten 2016.
Anmälningsperiod 15/3–15/4.

Konsthantverk och design
HDKACS Adobe Creative Suite
FKGBFB Bilderböcker för barn
FKGFIS Format gränssnitt situation
GDUEGN Grön gestaltning i stadsmiljö
FKIKF1 Introduktion till forskning inom det konstnärliga fältet I
FKIKF2 Introduktion till forskning inom det konstnärliga fältet II
EKKH10 Konsthantverk 1, individuell fördjupning
FKATSU Rum för utelek
FKGSCP Screentryck i storformat
FKGSOV Skiss & visualisering
FKGSKR Skrivandet som konstnärligt verktyg
Hantverk och formgivning med inriktning textil, metall eller trä (kurserna ges på HDK vid Steneby)

Slöjd
Fristående kurser inom ämnesområdet slöjd finner du här.

Bild
Fristående kurser inom ämnesområdet bild finner du här.

Läs mer om fristående kurser här.

Välkommen!

OBS! Flera av kurserna kräver att du lämnar in arbetsprover eller motivationsbrev så läs anvisningarna noga.

Kurserna ges under förutsättning att resurser finns samt att antalet sökande inte blir för lågt.

Studieavgift

Medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz betalar ingen studieavgifter. Medborgare från övriga länder betalar en studieavgift.
Är du osäker på om du behöver betala, läs mer om studieavgifter.

Bild: Ola Kjelbye