Utställningar

Nyheter
Utställningar

Kari Steihaug ställer ut på Nääs

Etter Markedet av Kari Steihaug. Foto: Leif Riksheim (beskuret foto)

7 september invigs Kari Steihaugs, professor i textilkonst, utställning Etter Markedet på Nääs konsthantverk. En utställning med utgångspunkt i franskt 1800tals måleri.


Kari Steihaug arbetar utifrån olika aspekter med frågeställningar som tid, förgänglighet, minne och historia. I filosofisk mening handlar hennes arbeten om att finna en punkt mellan minne och förväntan, skörhet och skönhet, upplösning och bindning.
I verket Etter markedet har Kari Steihaug tagit sin utgångspunkt i målningen Axplockarna av Jean François Millet. En målning som med sin poetiska essens, sitt existentiella innehåll, sin outtalade politiska laddning berört Kari Steihaug djupt.

Millet var en fransk landskapsmålare verksam i mitten på 1800 och en föregångare för realismen. Han var också en av de första att infoga arbetande människor i landskapet och porträtterade arbetare och bönder med stor respekt. Målningen Axplockarna visar tre kvinnor som bugar till marken och plockar upp små korn som är kvar, resterna av skörden.

Kari Steihaugs installation Etter markedet består i grunden av gamla slängda förbrukade handstickade kläder som ingen velat ha. Dessa har hon samlat in och omskapat och införlivat i sitt verk. De förbrukade kläderna bidrar nu till en ny berättelse, ges ett nytt sammanhang, och en återerövrad värdighet.  Samtidigt skapas också förutsättningar för oss att se på tidigare generationers arbete med en ny blick. En blick som då också vänds mot oss själva.


Samtidigt i Projektrummet på Nääs:

Lina Sofia Lundin "The Borrow Projekt"


Lina Sofia Lundi är student på konsthantverk textil kandidat vid HDK. Hennes utställning handlar i grunden om förvandling, omvandling och identitet. Också om konsumtion. I sin utställning undersöker hon på olika sätt hur våra vardagsnära textilier kan omvandlas utan att klippas eller sys och ges en helt ny funktion för därefter återigen återträda tillbaka till sin ursprungliga form. Överraskande ser vi hur våra invanda föreställningar om sakernas tillstånd får omvärderas. En alltid lärande erfarenhet.


Vernissage fredag 7 sept. kl. 17.00 – 19.00
Utställningen pågår 7 september - 7 oktober.

www.naaskonsthantverk.se