Övriga nyheter

Nyheter
Övrigt

Konstnärliga insatser belönas med fyra hedersdoktorat

Gert Z Nordström, hedersdoktor på HDK, Konstnärliga fakulteten, Göteborgs universitet. Foto: Kajsa Nordström

Professorn Gert Z Nordström , dirigenten Gustavo Dudamel, författaren Madeleine Gustafsson och konstnären Albert Paley har utsetts till hedersdoktorer vid Konstnärliga fakulteten, Göteborgs universitet.

- Gert Z Nordström har haft en avgörande betydelse för framväxten av ett nytt bildämne i den svenska grund- och gymnasieskolan, säger Tarja Häikiö, utbildningsansvarig för HDK:s bildlärarutbildning, som står bakom nomineringen till hedersdoktor.

Han har även gjort avtryck som forskare, författare och kulturskribent. Gert Z Nordström är utbildad på Slöjdföreningens skola (nuvarande HDK – Högskolan för Design och Konsthantverk) och Konsthögskolan Valand mellan 1950-59. Han inledde vid samma period sin bana som konstnär.

1968 utsågs han av regeringen till biträdande rektor för Konstfack och föreståndare för teckningslärarinstitutet.1990 installerades han som Sveriges första professor i bildpedagogik. Sedan 2006 är Gert Z Nordström tillbaka i Göteborg, där han idag engagerar sig som föreläsare bland annat på inom HDK:s bildlärarutbildning.


- Det som kom att fängsla mig i barnbilden, var barnets tidiga skapande, innan vuxenvärldens verbala och logiska tänkande blivit dominerande., säger Gert Z Nordström. Något som kom att stämma överens med mitt eget bildskapande.

- Det direkta och spontana skapandet inspirerade mig. En av mina viktigaste frågeställningar när det gäller barnbilden har också varit hur vi ska kunna bevara och utveckla denna intuitiva skaparkraft hos människan upp genom åren.

I Sveriges Nationalencyklopedi kan man läsa:
”Nordström hade under 1970-talet en ledande roll i den på semiotisk grund baserade utvecklingen av en kritisk bildanalytisk metodik med samhällsanknytning och en anslutande polariserande pedagogik. Under senare år har han vidgat området för den bildanalytiska metodiken till att omfatta förståelsen av bl.a. sportevenemang. Ur N:s omfattande bildteoretiska författarskap kan nämnas ”Kreativitet och medvetenhet: Den polariserade pedagogikens grunder ”(1975), ”Bilden i det postmoderna samhället ”(1989) och samlingsvolymen ”GZN” (1996). Far till Jockum Nordström.”

Första gången termen ”polariserande pedagogik” brukades officiellt var 1970 i boken ”Bilden skolan och samhället” som Gert Z Nordström skrev tillsammans med Christer Romilson. Bilden började jämföras med det verbala språket vilket bland annat ledde till att dess roll som påverkande redskap inom reklam- och nyhetsförmedling uppmärksammades.


- Bildanalys är något som bör vara självklart i all undervisning. Bildskapandet bör också utökas och utvecklas. Med bilden som verktyg i undersökande projekt kan ny kunskap erövras, säger Gert Z Nordström, och fortsätter:


- Genom polarisering, där motsatser dras fram, jämförs och undersöks parallellt ökar medvetenhet om förhållandena i världen. Men ny kunskap innebär också krav på handling. Den ska förmedlas till ett offentligt område där den kan diskuteras och kritiseras. Bildskapandet har en ny viktigt funktion.

Nordströms två senaste publikationer är ”Det kreativa ögat” tillsammans med Bengt Lindgren (2009) och ”Konst Bilder Pedagogik eller Gossen som inte ville sluta skolan” (2011).

Tillsammans med Gustavo Dudamel, Madeleine Gustafsson och Albert Paley belönas nu Gert Z Nordström med ett hederdoktorat vid Konstnärliga fakulteten, Göteborgs universitet. Samtliga hedersdoktorer installeras vid en ceremoni 19 oktober 2012.


Läs mer om Gert Z Nordström på hans privata hemsida
Läs mer om övriga hedersdoktorer på Konstnärliga fakultetens hemsida