Fristående kurser

Nyheter
Fristående kurser

Läralyftet II

Foto Ola Kjelby

Har du en lärarexamen i ett eller flera ämnen, en pågående anställning som innefattar ämnet Bild eller Slöjd och behöver ämnesbehörighet ?
Då har du möjlighet att söka till de behörighetsgivande kurserna inom Lärarlyftet II.


Med start vårterminen 2013 erbjuder vi följande kurser inom Lärarlyftet II:

LLSL45 - Slöjd för lärare åk 7-9, 45hp (nivå 1-45)

LLBD45 Bild för lärare, 45 hp (nivå 1-45 hp) åk 7-9

Ansökan är öppen mellan 17 september och 15 oktober

Läs mer om kurserna, behörighet och hur man söker på länkarna nedan:

Slöjd för lärare

Bild för lärare