Alumni

Nyheter
Alumni

Martín Ávila prisad för utmärkt designforskning

Martin Avila. Devices. On Hospitality, Hostility and Design.

Martín Ávila disputerade våren 2012 med avhandlingen Devices. On Hospitality, Hostility and Design. Nu har han fått Designfakultetens Designforskningspris för sitt avhandlingsarbete.


Priset, som är instiftat av Swedish Design & Research Network och är på 10 000 kronor, delades ut vid en ceremoni på Arkitekturmuseet 1 oktober 2012.

Motiveringen löd:
"I avhandlingen Devices. On Hospitality, Hostility and Design utvecklar Martín Ávila på ett tvärdisciplinärt och djupgående sätt förståelsen för designprocessers och artefakters ekologiska komplexitet. Det gör avhandlingen till ett angeläget bidrag till diskussionen om olika aspekter på hållbarhet. Avhandlingen kombinerar också litterära, filosofiska och designteoretiska diskurser och traditioner med experimentell design på ett nydanande sätt. Resultatet är mer preciserade begrepp och begreppsanvändningar som kan få stor betydelse för framtidens designarbete. Ett viktigt exempel är utvecklingen av begreppet ”device” som klargör hur artefakters organiserande, arrangerande och inramning av vår omvärld ger upphov till nya och svårförutsägbara relationer av många olika slag. Denna vidsträckta och långsiktiga påverkan blir särskilt påtaglig i serien av utforskande och finstämda designprojekt. I ett av dessa projekt, ¡Pestes!, studeras och artikuleras olika slag av symbiotiska relationer som en artefakt kan utveckla med sin omgivning."

2012 år pris delades ut till två pristagare. Mette Agger Eriksen prisades för sin avhandling Material Matters in Co-designing, Formatting & Staging with Participating Materials in Co-design Projects, Events & Situations.

Designfakulteten är ett nationellt centrum för designforskning förlagt till KTH. I Designfakultetens forskarskola deltar idag ett 50-tal doktorander från 12 av totalt 20 medlemsinstitutioner runt om i landet.

Martín Ávilas hemsida