Utställningar

Nyheter
Utställningar

Mia E Göransson deltar i utställning om materia och kreativa processer

Mia E Göransson, "Smart process, smart design". Foto: Mia E Göransson

Mia E Göransson, adjungerad professor, deltar i utställningen Smart Design, Smart Process, en utställning om materia och kreativa processer.


Utställningen presenterar färdiga objekt av nordiska konstnärer/konsthantverkare/designers och den process som gjorde föremålen till vad de blev. Urvalet av konstnärer baseras på kreatörer där processen är en viktig del av det färdiga resultatet. Kreatörer som medvetet låter processen styra utkomsten av verket.
Utställningen visar på olika typer av kreativa processer och inspirerar till att användning av dessa metoder för att komma fram till nyskapande produkter. Genom en ickelinjär ifrågasättande process kan oväntade och oförutsedda idéer skapas. Idéer som inte kunnat uppstå på annat sätt.

Utställningen är en del av World Design Capital 2012 i Helsingfors.

Tid: 4 oktober - 2 november 2012
Plats: Nordic Cultural Point, Kaisaniemenkatu 9, Hesingfors

Mer information om utställningen