Övriga nyheter

Nyheter
Övrigt

Nya HDK: Internationellt präglade miljöer i Dals Långed och Göteborg

Nya HDK. Bild tagen på Steneby i Dals Långed.

Två skolor, med spetskompetens inom design, konst-hantverk samt slöjd- och bildlärarutbildning, blir snart en. Syftet med sammanslagningen är att skapa en internationellt präglad miljö för ämnesutvecklande och ämnesöverskridande utbildning och forskning.

Från och med 1 juli samlas verksamhet på Steneby i Dals Långed och nuvarande HDK i Göteborg under det gemensamma namnet HDK – Högskolan för Design och Konsthantverk.

På nya HDK kan du arbeta gestaltande och reflekterande i olika skalor och material. Här får du perspektiv och inspiration till ditt konstnärliga arbete, som gör att du kan sätta det i relation till vår omvärld, historia och teori. Oavsett om du vill undersöka ett objekts förhållande till det offentliga rummet eller ett smyckes relation till sin bärare: nya HDK har både kunnandet och verkstäderna för att förverkliga dina idéer. Tillsammans har nya HDK en total verkstadsyta på 5 612 kvadratmeter varav 3 768 är förlagda på Steneby i Dals Långed.


Vill du vara med och lösa framtidens utmaningar? På nya HDK kan du hitta flera ingångar till hur man kan arbeta inom design, gränsöverskridande eller specialiserat. En gemensam grund är visionen om ett långsiktigt hållbart samhälle, där design kan vara ett redskap för att skapa mening och lösa problem i folks vardag. På nya HDK har du möjlighet att arbeta strategiskt med design eller att fördjupa dig i barns behov och lekens betydelse för oss alla.

Att använda bilder, tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap är ett sätt för människan att tänka och uttrycka sig. På nya HDK kan du, genom att utbilda dig till lärare inom slöjd- och bild, bidra till ett samhälle som stimulerar barns och ungas eget skapande och förmåga att tolka olika estetiska uttryck och sin samtid.


I och med sammanslagningen mellan HDK och Steneby – Institutionen för Konsthantverk och Design laddas namnet HDK med fler utbildningar och internationella studenter, ny kompetens, miljöer och energi. I Dals Långed finns fyra utbildningar på grund- eller avancerad nivå. Här har du möjlighet att arbeta koncentrerat och intensivt nära naturen. Steneby bygger sina konstnärliga utbildningar på en lång hantverkstradition i Dals Långed, där materialbaserade utbildningar inom området bedrivits sedan 1930-talet.

Stenebys välutrustade verkstäder och utbildningar kommer att stärka och bredda innebörden av namnet HDK. HDK i Göteborg befinner sig mitt i stadspulsen och erbjuder tretton utbildningar på grund-, avancerad eller forskarnivå. HDK har över 160 års erfarenhet av utbildning och har på senare år utvecklat forskning och ansvar för lärarutbildningar inom bild och slöjd.


Sammanslagningen är resultatet av ett omfattande utvecklingsarbete vid Konstnärliga fakulteten på Göteborgs universitet, som startade i början av 2010.  Konstnärliga fakultetens sju institutioner blir från och med 1 juli istället tre, där HDK – Högskolan för Design och Konsthantverk är en av dessa tre.

 

Läs mer om nya HDK:s prefekt och proprefekt from 1 juli 2012
Läs mer om Steneby idag
Läs mer om HDK idag