Öppna föreläsningar

Nyheter
Öppna föreläsningar

Öppen fredagsföreläsning: David Taylor

David Taylor: "Crowd 2012"

Öppen föreläsning med metallformgivare David Taylor.


"I embrace tradition, and making a strong visual impact has always been at the core of traditional silversmithing" - David Taylor.

Föreläsningen är på engelska.

Tid & plats:
Fredag 5 oktober, kl 13.00
HDK, Stora hörsalen, Kristinelundsgatan 6-8

David Taylors hemsida: www.superdave.se