Öppna föreläsningar

Nyheter
Öppna föreläsningar

Öppen fredagsföreläsning: Märit Runsten

Märit Runsten

Märit Runsten, konstnär, föreläser under rubriken "Psykologisk toxicitet".

Tid & plats:
Fredag 5 oktober, kl 14.15
Stora hörsalen, HDK, Kristinelundsgatan 6-8, Göteborg