Utställningar

Nyheter
Utställningar

Rum för lek i labyrinter i Göteborgs botaniska trädgård

Foto: Agneta Green

Vad gömmer sig i nästet bland det höga gräset på slänten? Hittar du fram i de vindlande gångarna vid äppelträden?


Ta med barnen och lek dig fram i Göteborgs botaniska trädgårds labyrinter tillverkade under kursen Rum för utelek. Åtta studenter har skapat lekfulla miljöer med labyrinten som tema i en sommarkurs i HDK:s regi.

Vernissage

med plats för lek den 1/7 klockan 13-15. Korv med bröd till alla barn!

Utställningsperiod

1/7-9/9

Plats

Lekplatsen i Göteborgs botaniska trädgård.

Hjärtligt välkommen!


Studenternas egna beskrivningar av de två projekten:

GÖMMAN (i slänten mitt emot växthusen)

I den blomstrande, välskötta Göteborgs Botaniska trädgård finns en lite gömd, vildvuxen plats att utforska. Bland ängsmark och grankojor har vi skapat en gömma. Ett bo, näste, koja, gryt... en gömma med en hemlig skatt. Kom och upptäck platsen och de många vägarna in. Låt er lockas in i fantasins värld och liksom skator fascineras av blänkande ting. Följer ni spåren kanske ni hittar vägen till hemligheten.

Kontakt: Johanna Mikaelsson 0703-945730

HITTA DEN FÖRSVUNNA SKATTEN (vid lekplatsen)

För att hitat den försvunna skatten måste du leta dig genoma labyrintens kluriga gångar. Labyrinter tar dig upp på höga höjder, in i små grottor och genoma trånga gångar Fram til …
Vågar du komma in?
Välkommen!

Kontakt: Lowa Sundh 0709-220371


Om kursen Rum för utelek

Utifrån två bestämda platser utforskar studenterna labyrintens möjligheter med leken i fokus. Syftet är att tänja på en klassisk trädgårdsföreteelse och utforma labyrinter som anpassas till/förhåller sig till den omgivande miljön. Målet är att utforma två attraktiva och lekmiljöer med labyrinten som utgångspunkt.

Kursen innehåller workshops där studenterna arbetar med i förväg bestämda naturmaterial, primärt torv, pil och gräs. Kompletterande material väljs ut i samråd med Botaniska Trädgården. Kursen innehåller föreläsningar, seminarier, enskilt arbete och arbete i grupp. Barngrupper är delaktiga under kursens gång för observation, test, inspiration och utvärdering av den färdiga lekmiljön.

Kursen drivs som sommarkurs 7,5 p (fristående kurs) av Högskolan för Design och Konsthantverk vid Göteborgs universitet i samarbete mellan Göteborgs botaniska trädgård, Arkitekturkonsulenterna för barn och unga, Göteborgs Stad/VGR samt Västarvet: Slöjd i Väst/Byggnadsvård Nääs.

Deltatagare: Nio studenter med bakgrund inom design, konst, landskapsarkitektur, arkitektur och pedagogik.

Mer information om kursen finner du här