Fristående kurser

Nyheter
Fristående kurser

SOMMARKURS 2013 Rum för utelek, 7,5 högskolepoäng

Rum för utelek sommaren 2012 Linda Holmer 2012

Rum för utelek, 7,5 högskolepoäng

På kursen Rum för utelek utforskar du tillsammans med dina medstudenter möjligheterna att utforma lekmiljöer för barn utomhus. Leken och arbetet med naturmaterial är i fokus.

Barngrupper kommer att vara delaktiga under kursens gång för observation, test, inspiration och utvärdering av lekmiljön. Fokus är det praktiska arbetet med att först ta fram ideér kring en lekmiljö och sedan gemensamt genomföra en av idéerna i full skala. Kursen innehåller föreläsningar, seminarier, enskilt arbete och arbete i grupp. Allt arbete, från idé till färdigt resultat kommer att ske på plats i Botaniska Trädgården (kursen genomförs i samverkan med Botaniska Trädgården och ytterligare externa aktörer).

Kursen vänder sig till dig som har påbörjat eller har gått en konstnärlig kandidatutbildning inom exempelvis konst, design, konsthantverk eller landskapsarkitektur, eller har motsvarande kunskaper.

Hålltider

Kursstart 10/6
Kursslut 30/8

Kursen går på helfart v 24-26 och därefter med olika intensitet i upplägget. Möjlighet finns att göra vissa moment i kursen på distans efter vecka 26.

Kursplan

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs 30 högskolepoäng från en konstnärlig kandidatutbildning eller motsvarande (med motsvarande menas längre erfarenhet av konstnärligt arbete).

Urval
Urval baseras på en kort skriftlig motivering, max 400 ord, samt din CV.

Ansökan
Ansökan sker i två steg:

  1. Under perioden 21 februari - 15 mars gör du en webanmälan på antagning.se samt skickar alla formella dokument som styrker din behörighet till VHS Antagningsservice 833 82 Strömsund.
    Kursens anmälningskod är GU-35021
     
  2. Ladda upp din motivering och din CV i DAP.
    För information om hur du loggar in och arbetar i DAP ladda ner Användarguiden som du hittar till höger på sidan

Har du frågor om ansökan maila: info [at] hdk.gu.se