Fristående kurser

Nyheter
Fristående kurser

HÖSTKURSER 2017 anmälan stänger 18/4

HÖSTEN 2017

Anmälningsperioden för höstens fristående kurser är 15/3 till 18/4 2017. Följande kurser planerar att ges:

Adobe Creative Suite, påbyggnad
Bilderböcker för barn
Bilderboken och omvärlden
Design – Politik/Design – Politics
Hantverk och formgivning med inriktning textil
Hantverk och formgivning med inriktning textil 2
Hantverk och formgivning med inriktning trä
Hantverk och formgivning med inriktning trä 2
Hantverk och formgivning med inriktning metall
Hantverk och formgivning med inriktning metall 2
Introduktion till forskning inom det konstnärliga fältet I
Konsthantverk 1, individuell fördjupning
Skiss och visualisering
Spel och speldesign som konstnärligt uttryck
Skrivandet som konstnärligt verktyg
Äta – mat, materialitet och design

Slöjdlärarutbildningen
L9SL30, Slöjd 3 för lärare åk 7-9, 15 hp
LLSL45 Slöjd för lärare åk 7-9, ingår i Lärarlyftet, 45 hp (1-45)

Bildlärarutbildningen
Atelierista - utbildning, bildpedagog i förskola och skola, kurs I. 7,5 hp*
BVKFM1 BVKFM2 Bild och visuell kultur 1 och 2. Ämnesteori/ämnesdidaktik. 7,5 HP X 2.
Bild för lärare i gymnasieskolan (1-90 hp)
Bild för lärare årskurs 7-9

* När du anmäler dig till kursen Atelierista via antagning.se kommer det felaktigt upp ett meddelande om att du skall lämna in arbetsprov efter instrutioner på HDKs hemsida. Detta meddelande kan du bortse ifrån om du söker till denna kurs.

DESSUTOM ÄR EN KURS I SOMMAR ÖPPEN FÖR SEN ANMÄLAN:

Fördjupat individuellt utforskande designprojekt, 15 hp

Under sommarterminen ges du som yrkesverksam, och student inom design eller närliggande område möjlighet att genom ett egenformulerat projekt fördjupa ett konstnärligt utforskande förhållningssätt till design. Projektet kan handla om att experimentera med material och metoder såväl som att problematisera kring föreställningar vad design är och skulle kunna vara. Kursen är öppen för sen anmälan. Läs mer.

OBS! Flera av kurserna kräver att du lämnar in arbetsprover eller motivationsbrev så läs anvisningarna noga.

Kurserna ges under förutsättning att resurser finns samt att antalet sökande inte blir för lågt.

Läs mer om våra fristående kurser här.