Dokumentbibliotek

Dokumentbibliotek

Utbildningsplaner avancerad nivå

Business och design, avancerad nivå

Utbildningsplan
120 högskolepoäng

Design, avancerad nivå

Utbildningsplan Design Avancerad nivå
120 hp

Konsthantverk, avancerad nivå

Utbildningsplan
120 högskolepoäng

Utbildningsplaner forskarnivå

Konsthantverk forskarnivå

Studieplan forskarutbildning i ämnet konsthantverk

 

Kursplaner grundnivå

Design - Kursplaner grundnivå

Termin 5

Identitet, målgrupp och marknad 1, 30 hp

 

Keramikkonst - Kursplaner grundnivå

Keramikkonst 1A

Termin 1

 

Keramikkonst 1B

Termin 2

 

Keramikkonst 2A

Termin 3

 

Keramikkonst 2B

Termin 4

 

Keramikkonst 3A

Termin 5

 

Keramikkonst 3B

Termin 6

 

Smyckekonst - Kursplaner grundnivå

Smyckekonst 1A

Termin 1

 

Smyckekonst 1B

Termin 2

 

Smyckekonst 2A

Termin 3

 

Smyckekonst 2B

Termin 4

 

Smyckekonst 3A

Termin 5

 

Smyckekonst 3B

Termin 6

 

Textilkonst - Kursplaner grundnivå

Textilkonst 1A

Termin 1

 

Textilkonst 1B

Termin 2

 

Textilkonst 2A

Termin 3

 

Textilkonst 2B

Termin 4

 

Textilkonst 3A

Termin 5

 

Textilkonst 3B

Termin 6

 

Kursplaner avancerad nivå

Business & Design - Kursplaner avancerad nivå

Child Culture Design - Kursplaner avancerad nivå

Design – Individuell specialisering - Kursplaner avancerad nivå

Övrigt

Fashion-able Hacktivism and Engaged Fashion Design

Webanpassad avhandling av Otto von Busch