Personal

+46(0)31-786 48 72
Internationell Koordinator
+46(0)31-786 48 70
Utbildningsadministratör, Studentexpedition
+46(0)31-786 47 67
Biträdande enhetschef (koordinator design grund - och avancerad nivå). Föräldraledig 50 %.
+46(0)31-786 4893
+46(0)739-24 51 29
Universitetsdjunkt, fri gestaltning.
+46(0)31-786 48 81
+46(0)733-109 113
Universitetslektor i Konsthantverk, studierektor för Konsthantverk avancerad nivå
+46 (0) 31 786 4898
Campuschef Vasa
+46(0)31-786 6527
+46(0)708-328 418
Universitetslektor i design, studierektor design master
+46(0)31-786 48 93
+46(0)733-528 165
Universitetslektor industriell design, studierektor för Business & Design
+46(0)31-786 47 72
+46(0)766 18 47 72
Universitetslektor i design, Enhetschef för insitutionskollegiet Design
Universitetslektor i Konsthantverk, Enhetschef för institutionskollegiet Konsthantverk
+46 (0) 31 786 4893
+ 46 (0)705- 222231
Universitetsadjunkt i design
Universitetsadjunkt, studierektor bildlärarprogrammet
+46(0)31-786 48 79
Universitetslektor, Enhetschef för insitutionskollegiet Materiell och visuell kultur
Tekniker möbeldesign inriktning trä
+46(0)531- 710 17
Universitetsadjunkt Textil-Kläder-Formgivning
Senior professor, praktisk kunskap, konsthantverkets teoribildning
Universitetsadjunkt i fri gestaltning
+ 46 (0) 31 786 4767
+ 46 (0) 709 256 000
Universitetsdjunkt design. Vikarierande biträdande enhetschef design
+ 46 (0)31 786 5997
Forskare, Business & Design Lab
+46 (0)31-786 4398
Professor i textilkonst
+46 (31) 786 4366
Utbildningsadministratör design
+46(0)531- 710 85
+46(0)733- 944 223
Universitetslektor i fri konst med inriktning mot visuell gestaltning,
+46(0)31-786 48 75
+46(0)708-803 575
Tekniker, bildverkstad
+46(0)31-786 48 76
Tekniker, träverkstad & lackering
+46(0)31-786 48 95
Universitetslektor textilkonst. Tjänstledig. Licentiatdoktorand
+46(0)31-786 48 93
Universitetsdjunkt, visuell kommunikation.
Universitetsadjunkt i Bild
+46(0)31-786 3661
Vik. Forskningshandläggare
Kommunikatör. Föräldraledig till juni 2015
Universitetsadjunkt i slöjd
+46(0)31-786 48 93
Universitetslektor i design, studierektor Child culture design
+46(0)31-786 48 97
Tekniker, smyckeverkstad
+ 46 (0) 31 786 4894
Utbildningsadministratör, vik koordinator Design grund -och avancerad nivå
Universitetsadjunkt i design
Universitetslektor, studierektor för Keramikkonst
+46(0)31-786 48 82
Tekniker, textiltryck verkstad
+ 46 (0) 31 786 4885
Personalhandläggare, föräldrarledig till augusti 2015
+46(0)31-786 48 08
Tekniker, bildverkstad
Universitetsadjunkt i slöjd
+46 (0 ) 31 786 4880
Utbildningshandläggare konsthantverk
+46(0)31-786 48 93
+46(0)707-527 688
Universitetsadjunkt, fri gestaltning
+ 46 (0) 31 786 5866
Postdoktor
+46(0)531- 710 18
Lektor Möbeldesign inriktning Trä, tjänstledig, licentiatdoktorand
Universitetsadjunkt i bild
Universitetsadjunkt i design
+46(0)531- 710 86
Adj. Professor Järn & Stål / offentlig gestaltning
Tekniker textiltryck verkstad
+46(0)703 747 827
Doktorand i design
+4631-786 18 58
+46730-346 460
Forskningsstrateg, Ämnesföreträdare Design
Universitetsadjunkt i design
+46 (0)531- 710 87
Universitetsadjunkt Järn & Stål / offentlig gestaltning
+46 (0) 31 786 4877
Administrativ chef
+46(0)531- 710 05
+46(0)761- 170 860
Proprefekt
+46(0)531- 710 17
Universitetsadjunkt Textil-Kläder-Formgivning
+ 46 (0)31 786 5575
Administrativ samordnare
+46(0)31-786 48 74
Tekniker, bild- och metallverkstad
Universitetsadjunkt. Licentiatdoktorand
Universitetsadjunkt i design
+46 (0) 766 314848
Universitetsadjunkt i design
+46(0)31-786 48 93
Universitetsdjunkt, rumsgestaltning
Universitetslektor textilkonst, studierektor för Textilkonst
+46(0)31-786 48 97
Adj professor smyckekonst
+46(0)31- 7864873
Bibliotekarie
+46 (0) 31 786 4884
+ 46 (0)709-839222
Universitetslektor i design, studierektor kandidat design
+ 46 (0)54 700 10 05
+46 (0)70 645 70 71
Doktorand, Designmetoder för tjänsteinnovation, nyligen disputerad.
+46(0)31-786 48 90
Expeditionsförman/Vaktmästare
+46(0)734-036981
Doktorand i design
Universitetsadjunkt smyckekonst
+46(0)31-786 48 89
+46(0)730-289 298
Tekn Dr, forskare, studierektor för forskarutbildningen
+46(0)31786 48 93
+46(0)733-528 164
Forskare, rumsgestaltning och hållbar utveckling
+46(0)31-786 48 89
+46(0)703-084590
Professor i designhistoria
031-786 3797
Personaladministratör
+46(0)703 266 850
Universitetsadjunkt
Universitetsadjunkt i design
+46(0) 31 786 4147
+46(0) 732 096 992
Universitetslektor i design
+46(0)31-786 5160
Utbildningshandläggare lärarutbildning
+(46)31-7864856
Professor, Design
+46(0)531 - 710 17
Studierektor, Universitetslektor Textil-Kläder-Formgivning
+46(0)31-786 48 95
Tekniker, fiberverkstad & färgeri, textilkonst
031-786 48 83
0766 18 48 83
Vik. kommunikatör
+46 (0) 31 786 15 55
+46 (0) 703 94 63 70
Universitetslektor, tjänstledig
+46 (0)31-786 4213
Professor i Slöjd
+ 46 (0)70-2911174
Doktorand Konsthantverk
+46(0)531- 710 18
+46(0)733- 801 913
Adj. Professor Möbeldesign inriktning Trä
+46(0)31-786 48 90
Vaktmästare/Tekniker
Universitetsadjunkt i design med inriktning rumsgestaltning
+ 46 (0)73- 6986229
Universitetsadjunkt i design,tjänstledig, licentiatdoktorand
Adj universitetsadjunkt i design
+46(0)531- 710 88
Universitetslektor i järn och stål samt enhetschef för institutionskollegiet vid Steneby
+46 (0)708-764976
Vik Universitetsadjunkt Visuell kommunikation
+46(0)531- 710 17
Professor Textil-Kläder-Formgivning
+46(0)31-786 41 69
+46(0)703–24 31 27
Universitetslektor i slöjd
+46 (0)706251975
Universitetsadjunkt, studievägledare för Lärarutbildningen bild och visuell kultur
Universitetslektor i möbeldesign
+46(0)31-786 48 78
Universitetsadjunkt, tekniskt ansvarig keramikkonst
Universitetsadjunkt i design
Universitetsadjunkt i design
Universitetsadjunkt i bild
Studierektor, Universitetsadjunkt i design med inriktning möbeldesign
Universitetsadjunkt i design
+46(0)31-786 48 91
Institutionssekreterare, ekonomihantering, resor
Universitetsadjunkt i design
+46(0)31-786 48 86
Doktorand i design
+46(0)31-786 48 93
+46(0)704-920 440
Universitetsdjunkt, visuell kommunikation
+ 46 (0) 31 786 4237
Universitetsadjunkt, studierektor och studievägledare Lärarutbildningen i Slöjd, HDK
Universitetsadjunkt, konstteori och konsthistoria
+46(0)31-786 42 55
Tf Prefekt
+46 (0)31-786 2490
+46 (0)733 823 313
Professor, Torsten och Wanja Söderbergs professur i Design Management
031-786 1107
Studievägledare