Personal

anki [dot] leissner [at] hdk [dot] gu [dot] se
+46(0)31-786 48 72
Internationell Koordinator
catharina [dot] ryhnell [at] hdk [dot] gu [dot] se
+46(0)31-786 48 70
Utbildningsadministratör, Studentexpedition
miriam [dot] fumarola [at] hdk [dot] gu [dot] se
+46(0)31-786 47 67
Biträdande enhetschef (koordinator design grund - och avancerad nivå). Föräldraledig 50 %.
theo [dot] agren [at] hdk [dot] gu [dot] se
+46(0)31-786 4893
+46(0)739-24 51 29
Universitetsdjunkt, fri gestaltning.
barbara [dot] haggdahl [at] hdk [dot] gu [dot] se
+46(0)31-786 48 81
+46(0)733-109 113
Universitetslektor i Konsthantverk, studierektor för Konsthantverk avancerad nivå
bjorn [dot] hildenwall [at] gu [dot] se
+46 (0) 31 786 4898
Campuschef Vasa
eva [dot] engstrand [at] hdk [dot] gu [dot] se
+46(0)31-786 6527
+46(0)708-328 418
Universitetslektor i design, studierektor design master
henning [dot] eklund [at] hdk [dot] gu [dot] se
+46(0)31-786 48 93
+46(0)733-528 165
Universitetslektor industriell design, studierektor för Business & Design
johnny [dot] friberg [at] hdk [dot] gu [dot] se
+46(0)31-786 47 72
+46(0)766 18 47 72
Universitetslektor i design, Enhetschef för insitutionskollegiet Design
jonas [dot] rooth [at] hdk [dot] gu [dot] se
Universitetslektor i Konsthantverk, Enhetschef för institutionskollegiet Konsthantverk
lotta [dot] kvist [at] hdk [dot] gu [dot] se
+46 (0) 31 786 4893
+ 46 (0)705- 222231
Universitetsadjunkt i design
susanne [dot] westerberg [at] hdk [dot] gu [dot] se
Universitetsadjunkt, studierektor bildlärarprogrammet
tarja [dot] haikio [at] hdk [dot] gu [dot] se
+46(0)31-786 48 79
Universitetslektor, Enhetschef för insitutionskollegiet Materiell och visuell kultur
adrian [dot] coen [at] gu [dot] se
Tekniker möbeldesign inriktning trä
alexander [dot] gruner [at] steneby [dot] se
+46(0)531- 710 17
Universitetsadjunkt Textil-Kläder-Formgivning
Anders [dot] lindseth [at] hdk [dot] gu [dot] se
Senior professor, praktisk kunskap, konsthantverkets teoribildning
andrew [dot] whitcomb [at] hdk [dot] gu [dot] se
Doktorand DESMA
ann-marie [dot] andersson [at] hdk [dot] gu [dot] se
Universitetsadjunkt
anna [dot] anderberg [at] hdk [dot] gu [dot] se
+ 46 (0) 31 786 4803
Ekonom
anna [dot] carlson [at] hdk [dot] gu [dot] se
Universitetsadjunkt i fri gestaltning
anna [dot] eklind [at] hdk [dot] gu [dot] se
+ 46 (0) 31 786 4767
+ 46 (0) 709 256 000
Universitetsdjunkt design. Vikarierande biträdande enhetschef design
anna [dot] rylander [at] hdk [dot] gu [dot] se
+ 46 (0)31 786 5997
Forskare, Business & Design Lab
anna [dot] tegestrom [dot] wolgers [at] gu [dot] se
Professor i konsthantverk
anna [dot] vinge [at] hdk [dot] gu [dot] se
+46 (31) 786 4366
Utbildningsadministratör design
anna-karin [dot] ingelstrom [at] hdk [dot] gu [dot] se
+46(0)31- 786 5983
Teknisk chef
annalill [dot] nilsson [at] steneby [dot] se
+46(0)531- 710 85
+46(0)733- 944 223
Universitetslektor i fri konst med inriktning mot visuell gestaltning,
anneli [dot] martin [at] hdk [dot] gu [dot] se
Universitetslektor
annelies [dot] vanelycken [at] hdk [dot] gu [dot] se
Doktorand i design
annika [dot] hellman [at] hdk [dot] gu [dot] se
Universitetsadunkt i bild
ariana [dot] amacker [at] hdk [dot] gu [dot] se
Doktorand i design
arild [dot] hanssen [at] hdk [dot] gu [dot] se
+46(0)31-786 48 75
+46(0)708-803 575
Tekniker, bildverkstad
arne [dot] svensson [at] hdk [dot] gu [dot] se
+46(0)31-786 48 76
Tekniker, träverkstad & lackering
birgitta [dot] nordstrom [at] hdk [dot] gu [dot] se
+46(0)31-786 48 95
Universitetslektor textilkonst. Tjänstledig. Licentiatdoktorand
bitte [dot] nygren [at] hdk [dot] gu [dot] se
+46(0)31-786 4871
Prefekt
camilla [dot] iliefski [at] hdk [dot] gu [dot] se
+46(0)31-786 48 93
Universitetsdjunkt, visuell kommunikation.
camilla [dot] wu [at] hdk [dot] gu [dot] se
Universitetsadjunkt i Bild
carina [dot] kauppi [at] hdk [dot] gu [dot] se
+46(0)31-786 3661
Vik. Forskningshandläggare
Kommunikatör. Föräldraledig till juni 2015
carl [dot] gurnell [at] gu [dot] se
Universitetsadjunkt i slöjd
carl [dot] johan [dot] skogh [at] hdk [dot] gu [dot] se
+46(0)31-786 48 93
Universitetslektor i design, studierektor Child culture design
carolina [dot] claesson [at] hdk [dot] gu [dot] se
+46(0)31-786 48 97
Tekniker, smyckeverkstad
catharina [dot] valenta [at] hdk [dot] gu [dot] se
Universitetsadjunkt
cecilia [dot] eriksen [dot] wijk [at] hdk [dot] gu [dot] se
+ 46 (0) 31 786 4894
Utbildningsadministratör, vik koordinator Design grund -och avancerad nivå
charlotta [dot] klingstrom [at] hdk [dot] gu [dot] se
Tekniker, keramikverkstad
christian [dot] stromqvist [at] hdk [dot] gu [dot] se
Universitetsadjunkt i design
claes [dot] johansson [at] hdk [dot] gu [dot] se
Universitetsadjunkt i design
david [dot] carlsson [at] hdk [dot] gu [dot] se
Universitetslektor, studierektor för Keramikkonst
elinor [dot] gustafsson [at] hdk [dot] gu [dot] se
+46(0)31-786 48 82
Tekniker, textiltryck verkstad
elisabet [dot] yanagisawa [dot] aven [at] hdk [dot] gu [dot] se
+4670-491 23 11
Doktorand i design
elisabeth [dot] welander [at] hdk [dot] gu [dot] se
+ 46 (0) 31 786 4885
Personalhandläggare, föräldrarledig till augusti 2015
emanuel [dot] cederqvist [at] hdk [dot] gu [dot] se
+46(0)31-786 48 08
Tekniker, bildverkstad
emma [dot] gyllerfelt [at] hdk [dot] gu [dot] se
Universitetsadjunkt i slöjd
erik [dot] fernstrom [at] hdk [dot] gu [dot] se
+46 (0 ) 31 786 4880
Utbildningshandläggare konsthantverk
eva [dot] dahlin [at] hdk [dot] gu [dot] se
+46(0)31-786 48 93
+46(0)707-527 688
Universitetsadjunkt, fri gestaltning
evren [dot] uzer [at] hdk [dot] gu [dot] se
+ 46 (0) 31 786 5866
Postdoktor
franz [dot] james [at] steneby [dot] se
+46(0)531- 710 18
Lektor Möbeldesign inriktning Trä, tjänstledig, licentiatdoktorand
fredric [dot] gunve [at] hdk [dot] gu [dot] se
Universitetsadjunkt
gunnel [dot] berlin [at] gu [dot] se
Universitetsadjunkt i bild
hakan [dot] jutblad [at] gu [dot] se
Universitetsadjunkt i design
heiner [dot] zimmerman [at] steneby [dot] se
+46(0)531- 710 86
Adj. Professor Järn & Stål / offentlig gestaltning
helena [dot] engaras [at] hdk [dot] gu [dot] se
Tekniker textiltryck verkstad
helena [dot] hansson [at] hdk [dot] gu [dot] se
+46(0)703 747 827
Doktorand i design
helena [dot] kraff [at] hdk [dot] gu [dot] se
Doktorand i design
helga [dot] harenstam [at] hdk [dot] gu [dot] se
Universitetsadjunkt i bild
henric [dot] benesch [at] hdk [dot] gu [dot] se
+4631-786 18 58
+46730-346 460
Forskningsstrateg, Ämnesföreträdare Design
jan [dot] carleklev [at] hdk [dot] gu [dot] se
Universitetsadjunkt i design
jan [dot] hilmersson [at] steneby [dot] se
+46 (0)531- 710 87
Universitetsadjunkt Järn & Stål / offentlig gestaltning
jeanette [dot] johansson [at] hdk [dot] gu [dot] se
+46 (0) 31 786 4877
Administrativ chef
jeff [dot] kaller [at] steneby [dot] se
+46(0)531- 710 05
+46(0)761- 170 860
Proprefekt
jenny [dot] beckman [at] steneby [dot] se
+46(0)531- 710 17
Universitetsadjunkt Textil-Kläder-Formgivning
jessica [dot] pettersson [at] hdk [dot] gu [dot] se
+ 46 (0)31 786 5575
Administrativ samordnare
joachim [dot] harrysson [at] hdk [dot] gu [dot] se
+46(0)31-786 48 74
Tekniker, bild- och metallverkstad
joakim [dot] andersson [at] hdk [dot] gu [dot] se
Universitetsadjunkt. Licentiatdoktorand
jon [dot] liinason [at] hdk [dot] gu [dot] se
Universitetsadjunkt i design
jonas [dot] friden [at] gu [dot] se
+46 (0) 766 314848
Universitetsadjunkt i design
jonas [dot] stalfors [at] gu [dot] se
+46(0)31-786 59 65
+46(0)738-52 66 87
IT-tekniker, LITS NORD IT-avdelningen
jorma [dot] huttu [at] hdk [dot] gu [dot] se
+46(0)31-786 48 93
Universitetsdjunkt, rumsgestaltning
jorunn [dot] veiteberg [at] hdk [dot] gu [dot] se
Gästprofessor
kajsa [dot] g [dot] eriksson [at] hdk [dot] gu [dot] se
Universitetslektor
karin [dot] gustavsson [at] gu [dot] se
Universitetslektor textilkonst, studierektor för Textilkonst
karin [dot] johansson [at] hdk [dot] gu [dot] se
+46(0)31-786 48 97
Adj professor smyckekonst
karin [dot] sunden [at] ub [dot] gu [dot] se
+46(0)31- 7864873
Bibliotekarie
karl-henric [dot] klockars [at] hdk [dot] gu [dot] se
+46 (0) 31 786 4884
+ 46 (0)709-839222
Universitetslektor i design, studierektor kandidat design
karl-johan [dot] ekeroth [at] hdk [dot] gu [dot] se
Universitetsadjunkt i design
Katarina [dot] W [dot] Edman [at] gri [dot] gu [dot] se
+ 46 (0)54 700 10 05
+46 (0)70 645 70 71
Doktorand, Designmetoder för tjänsteinnovation, nyligen disputerad.
katti [dot] lundh [at] hdk [dot] gu [dot] se
Universitetsadjunkt
kenny [dot] gustavsson [dot] 2 [at] hdk [dot] gu [dot] se
+46(0)31-786 48 90
Expeditionsförman/Vaktmästare
kersti [dot] sandin [at] hdk [dot] gu [dot] se
+46(0)734-036981
Doktorand i design
klara [dot] brynge [at] hdk [dot] gu [dot] se
Universitetsadjunkt smyckekonst
kristina [dot] fridh [at] hdk [dot] gu [dot] se
+46(0)31-786 48 89
+46(0)730-289 298
Tekn Dr, forskare, studierektor för forskarutbildningen
kristina [dot] sahlqvist [at] hdk [dot] gu [dot] se
+46(0)31786 48 93
+46(0)733-528 164
Forskare, rumsgestaltning och hållbar utveckling
lasse [dot] brunnstrom [at] hdk [dot] gu [dot] se
+46(0)31-786 48 89
+46(0)703-084590
Professor i designhistoria
lena [dot] magnusson [at] hdk [dot] gu [dot] se
Doktorand
linda [dot] aqvist [at] hdk [dot] gu [dot] se
031-786 3797
Personaladministratör
linda [dot] holmer [at] hdk [dot] gu [dot] se
+46(0)703 266 850
Universitetsadjunkt
lotta [dot] hermansson [at] hdk [dot] gu [dot] se
Universitetsadjunkt
malin [dot] bellman [at] hdk [dot] gu [dot] se
Universitetsadjunkt i design
marcus [dot] jahnke [at] hdk [dot] gu [dot] se
+46(0) 31 786 4147
+46(0) 732 096 992
Universitetslektor i design
maria [dot] nordqvist [at] hdk [dot] gu [dot] se
+46(0)31-786 5160
Utbildningshandläggare lärarutbildning
maria [dot] nystrom [at] hdk [dot] gu [dot] se
+(46)31-7864856
Professor, Design
maria [dot] sjostrand [at] steneby [dot] se
+46(0)531 - 710 17
Studierektor, Universitetslektor Textil-Kläder-Formgivning
marianne [dot] davidsson [at] hdk [dot] gu [dot] se
+46(0)31-786 48 95
Tekniker, fiberverkstad & färgeri, textilkonst
marie-louise [dot] hansson-stenhammar [at] hdk [dot] gu [dot] se
Universitetsadjunkt i bild
marina [dot] andersson [at] hdk [dot] gu [dot] se
031-786 48 83
0766 18 48 83
Vik. kommunikatör
marja [dot] soila-wadman [at] handels [dot] gu [dot] se
+46 (0) 31 786 15 55
+46 (0) 703 94 63 70
Universitetslektor, tjänstledig
markus [dot] olof [dot] bergstrom [at] gu [dot] se
Universitetsadjunkt i design
marlene [dot] johansson [at] hdk [dot] gu [dot] se
+46 (0)31-786 4213
Professor i Slöjd
+ 46 (0)70-2911174
Doktorand Konsthantverk
mats [dot] alden [at] steneby [dot] se
+46(0)531- 710 18
+46(0)733- 801 913
Adj. Professor Möbeldesign inriktning Trä
matti [dot] huhtala [at] hdk [dot] gu [dot] se
+46(0)31-786 48 90
Vaktmästare/Tekniker
mattias [dot] gunnarsson [at] hdk [dot] gu [dot] se
Universitetsadjunkt i design med inriktning rumsgestaltning
mattias [dot] rask [at] hdk [dot] gu [dot] se
Tekniker träverkstad
mia [dot] e [dot] goransson [at] hdk [dot] gu [dot] se
Adj. professor keramikkonst
mirjana [dot] vukoja [at] hdk [dot] gu [dot] se
+ 46 (0)73- 6986229
Universitetsadjunkt i design,tjänstledig, licentiatdoktorand
natalie [dot] davet [at] hdk [dot] gu [dot] se
Adj universitetsadjunkt i design
nike [dot] nilsson [at] hdk [dot] gu [dot] se
Universitetsadjunkt
nils [dot] kristofersson [at] hdk [dot] gu [dot] se
Universitetsadjunkt textilkonst
olle [dot] essvik [at] hdk [dot] gu [dot] se
Universitetsadjunkt
oriana [dot] haselwanter [at] gu [dot] se
Universitetsadjunkt i design
ossian [dot] gustavsson [at] gu [dot] se
Tekniker järn och stål
otto [dot] samuelsson [at] steneby [dot] se
+46(0)531- 710 88
Universitetslektor i järn och stål samt enhetschef för institutionskollegiet vid Steneby
pascal [dot] prosek [at] hdk [dot] gu [dot] se
+46 (0)708-764976
Vik Universitetsadjunkt Visuell kommunikation
pasi [dot] valimaa [at] steneby [dot] se
+46(0)531- 710 17
Professor Textil-Kläder-Formgivning
peter [dot] hasselskog [at] hdk [dot] gu [dot] se
+46(0)31-786 41 69
+46(0)703–24 31 27
Universitetslektor i slöjd
peter [dot] juvel [at] hdk [dot] gu [dot] se
+46 (0)706251975
Universitetsadjunkt, studievägledare för Lärarutbildningen bild och visuell kultur
rasmus [dot] malbert [at] gu [dot] se
Universitetslektor i möbeldesign
rebecka [dot] nordstrom [dot] graf [at] hdk [dot] gu [dot] se
Universitetsadjunkt i bild
renata [dot] francescon [at] hdk [dot] gu [dot] se
+46(0)31-786 48 78
Universitetsadjunkt, tekniskt ansvarig keramikkonst
rickard [dot] fjellsson [at] gu [dot] se
Tekniker i metall
susanna [dot] dahlman [at] hdk [dot] gu [dot] se
Universitetsadjunkt i design
sara [dot] forbom [at] hdk [dot] gu [dot] se
Universitetsadjunkt i design
sarah [dot] schmidt [at] hdk [dot] gu [dot] se
Universitetsadjunkt i bild
sigrid [dot] stromgren [at] gu [dot] se
Studierektor, Universitetsadjunkt i design med inriktning möbeldesign
sofia [dot] sahlberg [at] hdk [dot] gu [dot] se
031-786 3396
Ekonom
sofia [dot] walllner [at] hdk [dot] gu [dot] se
Universitetsadjunkt i design
soili [dot] kemppe [at] hdk [dot] gu [dot] se
+46(0)31-786 48 91
Institutionssekreterare, ekonomihantering, resor
sverker [dot] lundin [at] gu [dot] se
Universitetsadjunkt i design
thomas [dot] laurien [at] hdk [dot] gu [dot] se
+46(0)31-786 48 86
Doktorand i design
thorbjorn [dot] magnusson [at] hdk [dot] gu [dot] se
+46(0)31-786 48 93
+46(0)704-920 440
Universitetsdjunkt, visuell kommunikation
titti [dot] campopiano [at] hdk [dot] gu [dot] se
+ 46 (0) 31 786 4237
Universitetsadjunkt, studierektor och studievägledare Lärarutbildningen i Slöjd, HDK
tobias [dot] engberg [at] gu [dot] se
Universitetsadjunkt, konstteori och konsthistoria
ulla [dot] johansson [at] gri [dot] gu [dot] se
+46 (0)31-786 2490
+46 (0)733 823 313
Professor, Torsten och Wanja Söderbergs professur i Design Management
ylva [dot] sandgren [at] hdk [dot] gu [dot] se
Doktorand
lena [dot] collin [at] hdk [dot] gu [dot] se
031-786 1107
Studievägledare