• Administration

Jag har arbetat på HDK sedan 1990. Genom åren har jag haft en rad olika roller inom studieadministrationen jag har arbetat på studentexpeditionen, varit koordinator för designutbildningen, samt vikarierat som studierektor och utbildningsansvarig.

From hösten 2005 arbetar jag som Internationell koordinator.

I min roll som internationell koordinator har jag kontakter med skolor utanför Sverige, jag förbereder utbytesavtal och ansökningar från in- och utresande studenter och stödjer lärare och personal inom ramen för skolans internationella samarbeten.

Innan jag kom till HDK studerade jag samhällskunskap, historia och konstvetenskap vid Göteborgs universitet och gick en grundläggande fotografisk utbildning i Stockholm. Efter avslutade studier arbetade jag på Konstveteskapliga institutionen under ett antal år med ansvar för institutionens bildarkiv och bibliotek.

 

Anki Leissner

anki.leissner [at] hdk.gu.se
+46(0)31-786 48 72
Skype: hdkankileissner
Internationell Koordinator. Inresande utbytesstudenter och -personal.