• Lärarutbildning
  • Bild & Visuell Kultur

Beatrice Persson

beatrice.persson [at] gu.se
Universitetslektor i bild med inriktning mot visuell och materiell kultur