• Lärarutbildning
  • Bild & Visuell Kultur

Camilla Johansson

camilla.johansson [at] hdk.gu.se
+46 (0) 31 786 48 79
Universitetsadjunkt i Bild, biträdande enhetschef i Bild