• Lärarutbildning
  • Bild & Visuell Kultur

Dan Tommi Hildén

dan.tommi.hilden [at] hdk.gu.se
Universitetsadjunkt i bild och visuell kultur med inriktning konstnärlig gestaltning