• Lärarutbildning
  • Slöjd
  • Doktorander

Att lära sig slöjda – individuella och situerade läranderum

Jag är deltidsdoktorand sedan 2013, med finansiering från Göteborgs slöjdförening. Vid sidan av mitt doktorandarbete undervisar jag på slöjdlärarutbildningen på HDK. Jag har tidigare arbetat som byggnads- och möbelsnickare under 13 år, samt arbetat som slöjd- och tekniklärare i grundskolan i Malmö under 15år. På HDK har jag undervisat sedan hösten 2012. 

Som doktorand är jag en del av forskarskolan CUL (Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning). Min forskning fokuserar på kommunikation inom slöjdområdet: vilka kommunikationsformer förekommer i slöjdlärarlandskapet? Jag tittar bland annat på det visuella och auditiva och hur vi använder våra händer som kommunikationsverktyg. Det förekommer mycket kommunikation inom slöjd, men varför, och hur? Hur fungerar individens lärandeprocess när en instruktion i slöjden omvandlas till kunskap genom självständigt arbete? 

Forskningen grundar sig på empiri insamlad på slöjdlärarutbildningen på Tallinns och Göteborgs universitet. Tanken är att samla in empiri från grundskolan också.  
Jag samarbetar sedan tidigare också med Tallinns universitet och Skolen för materiel design i Danmark för att utbyta kunskaper inom kultur, hantverk och didaktik.

Huvudhandledare är Marléne Johansson, professor i slöjd vid HDK. Biträdande handledare är Peter Hasselskog, lektor i slöjd vid HDK.  

Mina utbildningar:

  • Byggnadsnickare (1985)
  • Möbelsnickare (traditionell lärling, 1998)
  • Trä och metall slöjdlärare, Skolan för materiel design, Danmark (2001)
  • Tekniklärare (2010)

Vidareutbildningar:

  • Skolen för materiel design i Danmark: Pedagogisk diplomutbildning (PD) i estetisk, kultur och hantverk (2008)
  • Danmarks pedagogiska universitet: Cand. Ped i materiel kultur
  • Göteborgs universitet: Filosofie magister (2012)
  • Doktorandutbildning (2013-)

 

 

 

 

 

 

Joakim Andersson

joakim.andersson [at] hdk.gu.se
Universitetsadjunkt. Doktorand