• Forskare

Kristina Fridh tog sin masterexamen i arkitektur 1987 och sin doktorsexamen 2001 på Arkitektur, Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Hon studerade inredningsarkitektur på Konstindustriskolan, nuvarande HDK, 1985-86. Hennes avhandling har titeln Japanska rum och omarbetades till en bok som publicerades 2004. Innan hon påbörjade sin forskarutbildning arbetade hon som arkitekt och inredningsarkitekt, bland annat för beställare som SAS International Hotels. Kristina är nu forskare och samordnare för forskarutbildningen på HDK, men undervisar också i design på kandidat- och masternivå. Från 2006–2009 har hon varit projektledare för ”Ytans materialitet”, ett forskningsprojekt som har finansierats av Vetenskapsrådet, Konstnärlig forskning och utveckling (KFoU). Projektet fokuseras på användandet av olika material i rumsskapandet kopplat till olika kulturers föreställningar om rum, med referenser till svensk och japansk arkitektur, samt ett utforskande arbete kring byggnadsglas genom eget designarbete. De japanska arkitektkontoren som studerats är Kengo Kuma & Associates och SANAA – deras svenska motsvarigheter är Wingårdhs och Claesson Koivisto Rune. Forskningsprojektet redovisades och presenterades i form av en utställning på Röhsska museet i Göteborg samt i en bok, Ytans materialitet. Detta projekt är en fortsättning på Kristinas avhandlingsarbete, där traditionell och nutida japansk arkitektur undersöks – utgångspunkten är traditionella japanska föreställningar om rum. Kristina Fridh är en flitig föreläsare och har föreläst bland annat på Arkitekturmuseet i Stockholm och hon är också del i nätverket NAJS, Nordic Association for the Study of Contemporary Japanese Society.

Kristina Fridh

kristina.fridh [at] hdk.gu.se
+46(0)31-786 48 89
+46(0)730-289 298
Tekn Dr, forskare, studierektor för forskarutbildningen

Portfolio

Kristina Fridh

Japomsl_port10c.jpg

Bok

Japanska rum.
Fotograf: Thorbjörn Magnusson
Glas_port1a.jpg

Glasprov 1.

Ytans materialitet.
Fotograf: Thorbjörn Magnusson
Ytmatsku2a.jpg

Glasprov 2 - skuggor.

Ytans materialitet.
Fotograf: Thorbjörn Magnusson
Ytmatsku1a.jpg

Glasprov 3 - skuggor.

Ytans materialitet.
Ytm_omslag_10phsa.jpg

Bok

Ytans materialitet.