• Lärarutbildning
  • Bild & Visuell Kultur

MFA vid Umeå Universitet 1997

Sedan dess har jag arbetat med min egen konstnärliga verksamhet och som lärare vid olika former av utbildningar inom konst, konstantverk och design.
Sedan 2008 är jag adjunkt på bildlärarprogrammet - Bild och visuell kultur.  Vilket har inneburit ett möte med en för mig ny och intressant grupp av studenter.
Min huvudsakliga uppgift på HDK är att handleda studenterna i deras gestaltande processer på de olika teman som utbildningen innehåller.
I mitt uppdrag ligger också att undervisa på slöjdprogrammet och på de friståendekurser som bildlärarutbildningen ger.

Från att ha arbetat konstnärligt med begreppet identitet i ett hårt hållet egetperspektiv med har jag mer och mer kommit att jobba med tydliga referenser från vår kollektiva medieplattform. Verken beskriver ofta en personligt hållen historiebeskrivning med samplat material som sträcker sig bakåt i tid och framåt.

Nike Nilsson

nike.nilsson [at] hdk.gu.se
Universitetsadjunkt

Portfolio

Nike Nilsson Falkholt

rundaustronat copy.jpg

Mors Lille Olle

Runda Världar
badringar.jpg

Årsringar

mugshot .jpg

Mugshot- Mark Chapman

Flytande tusch på papper 70x100