• Doktorander

Projektbeskrivning
En undersökning av glitter


Projektet är gestaltorienterat och undersöker glitter som visuellt fenomen. I tradition anknyter det nära till fenomenologiskt orienterad ljus- och färgforskning, och söker liksom dessa både fördjupa förståelsen för hur fenomenen fungerar i gestaltningssammanhang och utveckla begrepp som hjälper praktikern att identifiera och medvetet hantera sådana kvaliteter.

Glitter kan vara betydelsefullt för oss på många sätt, oavsett om vi uppfattar det som t.ex. vackert, uppslukande, fascinerande, harmoniskt, rofyllt, exklusivt, överdrivet pråligt, oharmoniskt eller irriterande. Glitter finns i naturen t.ex. i havet, dagg, snö och solljus genom lövverk. Vi använder oss också av glitter i kulturell form för att förhöja värdet på oss själva, våra ting, rum eller aktiviteter, t.ex. i smycken, kläder, kristallkronor, billack, inredning av kyrkorum eller juldekorationer.

Det jag undrar och verkligen vill förstå djupare är vad glitter gör med oss. Hur fungerar det visuellt och hur kan det påverka oss? Mina ledande frågor fokuserar på gestaltrelationen.

Undersökningen har ett fenomenologiskt angreppssätt.
På den enklaste nivån handlar det om att fördjupa förståelsen för hur glitter uppträder. Glitter definieras som ett visuellt fenomen, dvs. som något vi ser. För att få en så rik bild som möjligt av hur glitter fungerar visuellt observeras det på olika sätt: både direkt, i fotografiska stillbilder och i rörelse i filmade sekvenser. Observationerna tolkas i beskrivande text och skisser, och ligger till grund för arbetet med att forma och/eller precisera begrepp som beskriver glittrets visuella framträdande. Glittret betraktas både som isolerat visuellt fenomen och som på olika sätt kontextuellt och betydelsefullt i livsvärlden. På den mer komplexa livsvärldsnivån tolkas upplevelsen som del i större sammanhang.

I första hand kommer det här projektet inte att resultera i några definitiva svar utan det kommer att ge en djupare förståelse, preliminära beskrivningsbegrepp och bättre preciserade forskningsfrågor. Dessa nya forskningsfrågor kommer förmodligen att leda i flera olika riktningar och kunna utvecklas till t ex nya tvärdisciplinära projekt. En möjlig medicinskt eller psykosomatiskt riktad fråga är: skulle glitter, beroende på hur man riktar sin uppmärksamhet, kunna ha en terapeutisk funktion? Den frågan ligger mig varmt om hjärtat och den skulle jag gärna kunna tänka mig att arbeta vidare med i ett tvärvetenskapligt samarbete. En annan mer sociologiskt, eller antropologiskt, riktad fråga handlar om hur glitter kan förmedla både rikedom och vulgaritet – två så motsatta associerade värden knutna till ett och samma fenomen.  

 

Ylva Sandgren

ylva.sandgren [at] hdk.gu.se
Doktorand