Alumn

Alumn

Gör som 17 000 andra – bli alumn vid GU!

Alumn kallas du som tidigare har studerat vid ett universitet. Ordet är latin och betyder lärjunge eller skyddsling. I de allra flesta fall räknas du som alumn när du tagit examen på forskar- eller grundnivå. Det samma gäller om du har 60 högskolepoäng tagna i ett ämne vid humanistiska fakulteten.

Som alumn har du värdefulla erfarenheter att dela med dig av till studenter som är på väg ut i yrkeslivet. Det kan röra sig om såväl ämnesspecifika spetskunskaper som allmänna tips om att driva ett företag. HDK:s alumner spelar också en viktig roll som mentorer för studenterna.

Ömsesidigt utbyte

Vår strävan är att skapa en alumnverksamhet som ger värde både till dig som alumn och till HDK. Vi vill veta vad du som tidigare student jobbar med, kunna utveckla program och kurser genom alumnernas erfarenheter från yrkeslivet och förbättra arbetslivskontakterna som kan leda till praktikplatser, examensarbeten eller forskningssamarbete. Vi hoppas kunna skapa förutsättningar för samarbete och vara en del av ditt livslånga lärande:

  • Vi vill att du som alumn ska vara välinformerad om HDK:s utveckling, vilken forskning som bedrivs och hur du som alumn kan använda skolan även efter examen.
  • Som alumn är du en av HDK:s viktigaste ambassadörer.
  • Vi vill genom alumn verksamheten bidra till att utveckla ditt personliga nätverk och skolans varumärke.
  • Vi vill att du som alumn ska komma tillbaka till skolan för att gästföreläsa, vidareutbilda dig, rekrytera nya medarbetare bland våra studenter med mera.

Knyt nya och gamla kontakter

Det är många som hör av sig till HDK för att komma i kontakt med våra alumner för olika uppdrag. Är du registrerad i vår alumndatabas kan vi enkelt hämta din kontaktinformation och hänvisa kontakter vidare direkt till dig.

När du registrerat dig till vårt alumnnätverk kommer du att få:

  1. Tillgång till ett stort nätverk av utbildade personer inom design och konsthantverk.
  2. Möjlighet att återknyta kontakten med dina gamla studiekamrater.
  3. Regelbunden information om vad som händer på HDK, genom vårt digitala nyhetsbrev.
  4. Inbjudan till föreläsningar, aktiviteter inom dina ämnesområden och alumnträffar. Nästa alumnträff 11 september 2017. Håll utkik efter inbjudan!
  5. Personlig hjälp om du vill knyta kontakt med personal eller studenter på skolan för att till exempel erbjuda studenter praktikplatser eller idéer kring examensarbeten.

Registrera dig som alumn här!

Har du frågor om vår alumnverksamhet?
Kontakta oss gärna på alumn [at] hdk.gu.se eller studievägledare Lena Collin, alumn ansvarig, lena.collin [at] hdk.gu.se telefon: 031-786 11 07