Andreas Dahl

Studenter

Andreas Dahl

mail [at] andreas-dahl [dot] com

Eget Projekt

Utgångspunkten i mitt projekt var att titta på mönsters relation till plagget. Genom att handgripligen testa och titta på tekniska förutsättningar för hur ett tryckt mönster ter sig mot plaggets mönsterdelar och begrunda hur mönster ändrar plaggets uttryck har jag fått en erfarenhet kring mönster och plagg som jag inte haft innan. Det har öppnat upp för nya förhållningssätt till mönsterformgivning och skapat en grund flera nya projekt samt gett mig nya ord och formuleringar vilket kommer hjälpa mig att i framtiden kunna peka på kvalitéer i mina och andras design. I det tekniska utforskandet har jag skapat mönster i svart-vit skala och haft kontrast, positivt-negativt, skala och riktning i åtanke för att se hur de sedan hur de ter sig nålade i olika plaggformer på en provdocka. Process, skisser och tankar samlades i bloggform för att lättare få en överblick vid projektets avslut.

Utforskade projekt

I detta projekt ville jag ställa min tidigare arbetsprocess på kant. Jag ville skapa en irritation för att få mig själv att verkligen att beskåda min process och ifrågasätta mitt sätt att skapa och se. Jag valde därför att ena delen utav projektet skulle innehålla ett material (kartong, trä, plast, industrifilt) som jag inte har någon vidare erfarenhet av och den andra skulle fungera lite som en morot och fick därför bli klädesplagg, då jag har ett stort intresse för det. Jag ställde frågor som “Han jag göra en klänning i kartong? Kan jag hitta styrkor i materialet som går att göra funktionellt i ett plagg? Hur stor betydelse har estetisken i mitt arbete?”.