Helen Johannesson

Studenter

Helen Johannesson

helen [at] helenjohannesson.se

Lines in another perspective

Det vi tror att vi ser och det vi faktiskt ser är inte alltid verkligt. De förväntningar vi har gör att vi ser det vi förväntar oss att se. När en annan vinkel blir uppenbar, det är då verkligheten blir verklig. Ett undersökande projekt där jag undersökt två- och tredimensionalitet med linjen som verktyg. Kan jag förändra objekt/rum med hjälp av linjer? Projektet är sammanställt i en publikation.

TALL CHAIR

The"extra seat". A task to create an spare chair with only 2m pine wood, 1m pipe and 50x20 plate.

LIGHT

A lamp for reading inspired by the sun.