Stina Brännström

Studenter

Stina Brännström

stinabrannstrom [at] live [dot] se

Flickrummet, 2014

I projektet Flickrummet ville jag återuppbygga mitt flickrum. En chans att undersöka ursprung och ett sätt att se hur jag upplever det idag. Jag ville rent fysiskt kunna kliva in i det. Kunna se, känna och uppleva. Utifrån rummets begränsade yta gav jag mig själv möjligheten att beskriva flickskapet, med rummet som metafor för kroppen (flickan).