Johanna Eliason

Studenter

Johanna Eliason

Design Master Level
JohannaEliasonDM2_pergola-light_photo_johanna-eliason_w.jpg

Pergola

<p> – an armature for indirect lighting in homes<br /> – en dekorativ takarmatur för indirekt belysning i hemmet </p>

When you move in to a new home, it is already decided where electric and lighting sockets are placed. Due to this limitation, the common lighting in homes consists of either a pendant or a ceiling fixture, and perhaps a floor lamp in the corner next to the sofa. The ceiling then ends up in shadow and the room feels smaller and more cramped than it is in reality. Pergola is a decorative armature that gives an indirect light, where the ceiling plays an important roll for spreading the light. The room achieves a more spacious and airy impression and the shape of a foliage gives a perception of sprinkling sunbeams coming through the trees.

Redan när man flyttar in i en bostad är det bestämt var uttag för el och belysning är placerad. På grund av dessa begränsningar, hamnar ofta en pendelarmatur eller plafond mitt i taket, kanske en golvlampa i ett hörn intill soffan. Denna vanligt förekommande ljussättning i hem gör att taket hamnar i skugga och rummet känns trängre och mindre än det i själva verket är. Pergola är en dekorativ takarmatur som ger ett indirekt ljus där taket är en viktig aktör för spridningen av ljuset. Rummet får ett luftigare intryck och formen av ett abstraherat lövverk ger en förnimmelse av  strilande solstrålar som tränger genom trädkronornas toppar.

name: Johanna Eliason
email: info [at] johannaeliason.com
mobile: +46 703-485553
web: www.johannaeliason.com

 

JohannaEliasonDM2_pergola-light_photo_johanna-eliason_p.jpgLadda ner