Anna Hellgren

Studenter

Anna Hellgren

Design Master Level
AnnaHellgren_Photo_AlexSmith_1w.jpg
AnnaHellgren_Photo_AlexSmith_2w.jpg
AnnaHellgren_Photo_AlexSmith_3w.jpg

à quatre mains

à quatre mains -  deconstruction no 1 - 5

A quatre mains aims at creating an experience of ambivalence and ambiguity. The products act in the space between the masculine and the feminine. They are both things, simultaneously. It’s a space of possibilities, which gives vent to creativity and imagination.
The clothes we wear charge our bodies with meaning. When we strain the limits of gender codes we question the established definition of sex as being two opposites. By deconstructing the gender concept in footwear the preconceptions of heteronormative shoe fashion are uncovered. The design work is carried out through deconstruction of a classic tailcoat. Strict and buttoned up, at the same time frivolous and glamorous. Both things, simultaneously.


à quatre mains -  dekonstruktion no 1 -5

A quatre mains ska skapa en upplevelse av ambivalens och glidningar i betydelse, där produkterna rör sig i utrymmet mellan det feminina och det maskulina. De är både och, samtidigt. Det är ett tillstånd av möjligheter, där kreativiteten och fantasin kan få utlopp.

Kläderna vi bär laddar våra kroppar med betydelse. När man tänjer på givna genuskoder ifrågasätts den gängse definitionen av kön som ett motsatspar. Genom att gå in och dekonstruera genusbegreppet i skor belyses de grundantaganden som vår uppfattning om det heteronormativa skomodet bygger på.
Gestaltningsarbetet har skett genom dekonstruktion av en klassisk frack. Strikt och tillknäppt, samtidigt fåfäng och glamorös. Både och, samtidigt.

Anna Hellgren
ahell_production [at] hotmail.com

Photo: Alex Smith

AnnaHellgren_Photo_AlexSmith_1p.jpgLadda ner
AnnaHellgren_Photo_AlexSmith_2p.jpgLadda ner
AnnaHellgren_Photo_AlexSmith_3p.jpgLadda ner
AnnaHellgren_Rapport.pdfLadda ner