Cecilia Dreyfert

Studenter

Cecilia Dreyfert

Design Master Level
CeciliaDreyfert_Photo_nr1_DavidLundberg_w.jpg
CeciliaDreyfert_Photo_nr2_DavidLundberg_p.jpg
CeciliaDreyfert_Photo_nr3_DavidLundberg_w.jpg

Time Present

<p> What is time? </p>

‘Time Present’ is a design concept consisting of a product and a film that embody the perception of time as a precious gift and question the attitude that ‘time is money’.

In playing with objects, symbols and values, exclusivity is juxtaposed with commonplaceness, expectation with surprise, and commercialism with existentialism.

Cecilia Dreyfert is a designer who often utilises everyday things. Synthesising narration with everyday objects and works of art, she reveals their functions, while set in contrast with unexpected materials and disciplines, they stand out as something new.

Her method of working is exploratory and intuitivt and her works often asks questions about what it means to be a human being today.‘Time Present’ är ett designkoncept som består av en produkt och en film som gestaltar perceptionen av tid som en dyrbar gåva och ifrågasätter inställningen att ‘tid är pengar’.

I en lek med objekt, symboler och värden ställs exklusivitet mot vardaglighet, förväntning mot överraskning och kommersialism mot existentialism. 

Cecilia Dreyfert är en formgivare som ofta använder sig av vardagsnära ting. I en syntes av berättelse, vardagsföremål och konstverk synliggör hon dess funktion, samtidigt som de genom möten med oväntade material och discipliner framstår som någonting nytt.

Hennes arbetssätt är undersökande och intuitivt och verken ställer ofta frågor kring vad det innebär att vara människa idag.

Cecilia Dreyfert
cecilia.dreyfert [at] piece.se
+46 73 735 52 96

Photo: David Lundberg

 

CeciliaDreyfert_Photo_nr1_DavidLundberg_p.jpgLadda ner
CeciliaDreyfert_Photo_nr2_DavidLundberg_p.jpgLadda ner
CeciliaDreyfert_Photo_nr3_DavidLundberg_p.jpgLadda ner
Design Rapport_Time Present_Cecilia Dreyfert_HDK_MD2_2010.pdfLadda ner